www.TOTALITA.cz

Oldřich   ČERNÍK

*

27. 10. 1921

Ostrava

+

19. 10. 1994

Praha

český politik

Původním povoláním strojní zámečník


1964

absolvoval Vysokou školu báňskou a hutní v Ostravě (titul inženýr),

1949-1954

pracovník KV KSČ, posléze tajemník a vedoucí tajemník OV KSČ v Ostravě,

1954-1956

předseda KNV v Ostravě,

1956-1960

tajemník ÚV KSČ,

1958-1970

člen ÚV KSČ,

1960-1963

ministr paliv a energetiky,

1960-1969

poslanec NS,

1963-1968

místopředseda vlády a předseda Státní plánovací komise,

1966

na XIII. Sjezdu KSČ zvolen členem předsednictva ÚV KSČ,

1966-1970

člen předsednictva ÚV KSČ,

1968-1970

předseda vlády ČSSR,

21.8.1968

zajištěn a odvlečen do Sovětského svazu,
kde se posléze účastnil tzv. moskevských jednání a spolupodepsal z nich vzešlé protokoly,

1969

podpořil kandidaturu Gustáva Husáka na funkci prvního tajemníka ÚV KSČ,

1969

definitivní rozchod s reformátory; spolupodepsal (s Ludvíkem Svobodou a Alexanderem Dubčekem) zákonné opatření č. 99/1969 Sb. (tzv. "pendrekový zákon").

1970

ministr - předseda federálního výboru pro technický a investiční rozvoj.

1969-1970

poslanec SL FS.

1970

zbaven všech funkcí a 1971 vyloučen z KSČ,

1970-1989

ekonomický náměstek Studijního a typizačního ústavu v Praze,

1990-1991

předseda rady Svazu měst a obcí.

Patřil k představitelům reformní politiky jako jeden z "mužů Ledna 1968", ale záhy po okupaci taktizoval, aby byl přijatelný jak pro progresivní křídlo uvnitř KSČ, tak pro sovětské stranická a státní vedení, až posléze přešel na pozice postupující tzv. normalizace.


související texty:

ÚV KSČ (předsednictvo) - Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka

KSČ

události roku 1968


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.