www.TOTALITA.cz

Vladimír  (Vlado)  CLEMENTIS

*

20. 9. 1902

Tisovec (okr. Rimavská Sobota)

+

3. 12. 1952

Praha

slovenský komunistický politik, publicista a diplomat


1921-1925

studoval práva na UK v Praze, absolvoval studijní pobyty na universitách v Německu a ve Francii.

od 1924

člen KSČ

1926-1930

advokátní koncipient,

1931-1939

advokát v Bratislavě

1935-1938

poslanec NS,

1924

spoluzakladatel a do 1935 vedoucí redaktor levicové kulturně politické revue DAV,

1939-1940

činný v čs. odboji ve Francii,

1940-1945

ve Velké Británii (1941-45 redaktor čs. sekce BBC - pseudonym Pavel Hron).

1939

vyloučen z KSČ pro nesouhlas se sovětsko-německým paktem (!!!), znovu přijat 1945.

Od dubna 1945 do března 1948 státní tajemník ministerstva zahraničních věcí,
od března 1948 do března 1950 ministr zahraničních věcí

1945-1951

poslanec NS

1949-1951

člen ÚV KSČ

1950

obviněn ze "slovenského buržoazního nacionalismu", v lednu 1951 zatčen, v listopadu 1952 odsouzen v Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským k trestu smrti a popraven.

1963

právně i stranicky rehabilitován

Autor řady publikací
(Slovensko kedysi a teraz, 1946, Odkazy z Londýna, 1947, Nedokončená kronika, Z pozůstalosti, 1964).


související texty:

KSČ

Rudolf Slánský

Sovětsko-německý pakt o neútočení

 

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.