www.TOTALITA.cz

Rudolf   SLÁNSKÝ

*

31. 7. 1901

Nezvěstice (okr. Plzeň-Jih)

+

3. 12. 1952

Praha

komunistický politik

 

1920

maturoval na gymnasiu v Plzni,

od 1921

člen a funkcionář KSČ,

1929

jeden z představitelů Gottwaldova "bolševického" stranického vedení,

1929-1938

člen ÚV a politického byra ÚV KSČ,

1935-1938

poslanec NS,

1938-1945

člen zahraničního vedení KSČ v Moskvě, z jehož pověření působil v době Slovenského národního povstání v Hlavním štábu partyzánského hnutí na Slovensku.

1945-1951

generální tajemník KSČ, člen předsednictva ÚV KSČ a poslanec NS.

Významně se podílel na boji KSČ o politickou moc v období 1945-1948 a na únorovém převratu 1948, na přelomu 40. a 50. let patřil k nejvyšším představitelům komunistického totalitního režimu a nesl značnou část zodpovědnosti za jeho násilné praktiky, policejní teror a justiční zvůli, jejichž obětí se nakonec sám stal.

1951

(září) odvolán z funkce generálního tajemníka KSČ,

1951

(od 8.9. do 24.11.) náměstek předsedy vlády,

1952

(listopad) odsouzen jako hlava "Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra" k trestu smrti a popraven.

1963

rehabilitován právně a občansky,

1968

rehabilitován stranicky


související texty:

50. léta

stalinismus

KSČ - stranické orgány - generální tajemník

seznam popravených

dopis předsednictvu ÚV KSČ

vedoucí představitelé KSČ v období 1945 - 1989:

Rudolf Slánský

generální tajemník KSČ

(1945 - 1951)

Klement Gottwald

prezident:
generální tajemník KSČ
předseda KSČ

(1948 - 1953)
(1929 - 1945)
(1945 - 1953)

Antonín Novotný

prezident:
první tajemník KSČ

(1957 - 1968)
(1953 - 1968)

Alexander Dubček

první tajemník KSČ

(1968 - 1969)

Gustáv Husák

prezident:
první tajemník KSČ
generální tajemník KSČ

(1975 - 1989)
(1969 - 1971)
(1971 - 1987)

Miloš Jakeš

generální tajemník KSČ

(1987 - 1989)

Karel Urbánek

generální tajemník KSČ

(1989 - 1989)

Ladislav Adamec

generální tajemník KSČ

(1989 - 1990)


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.