www.TOTALITA.cz

Felix   Edmundovič   DZERŽINSKIJ

*

11. 9. 1877

 

+

20. 7. 1926

 

sovětský politik polského šlechtického původu


Od roku 1895 činný v sociálním demokratickém hnutí, začátkem 20. století se přidal k bolševikům.

1905

bojoval v revoluci ve Varšavě,

1917

bojoval v revoluci v Petrohradě,

1917

(prosinec) pověřen řízením Čeky. Ve shodě s V. I. Leninem stoupenec a organizátor rudého teroru.

1920-1921

lidový komisař vnitra,

1921-1924

dopravy,

1924

předseda Nejvyšší národohospodářské rady.


související texty:

KSSS

SSSR

bolševik

Vladimír Iljič Lenin

ČEKA

 

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.