www.TOTALITA.cz

Friedrich   ENGELS

*

28. 11. 1820

 

+

5. 8. 1895

 

německý filozof a ekonom


Spoluzakladatel a komunistického hnutí, aktivně činný v I. a II. internacionále Spolu s Karlem Marxem formuloval základy dialektiky materialismu i materialistického učení o dějinách a historickém poslání dělnické třídy. Pokusil se o materialistickou interpretaci výsledků vědeckého poznání 19. stol. Na některá jeho zjednodušení a zploštění filozofických i ekonomických problémů navazoval dogmatický marxismus 20. stol.

Z díla: Anti-Dühring, Dialektika přírody.


související texty:

marxismus

Karel Marx

Vladimír Iljič Lenin

Komunistická internacionála

 

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.