www.TOTALITA.cz

Karl   MARX

*

5. 5. 1818

 

+

14. 3. 1883

 

německý filozof, ekonom a politik

 

Spolu s B. Engelsem zakladatel marxismu jako vědecké teorie komunistického hnutí, aktivně činný v mezinárodním dělnickém hnutí.

1947-1848

napsal spolu s B. Engelsem pro Svaz komunistů Komunistický manifest.

po 1949

žil většinou v Londýně. Spoluzakladatel a sekretář I. internacionály, ostře potíral anarchismus (M. A. Bakunin) a učení F. Lassalla.

 

Zpočátku mladohegelovec, ovlivněn L. Feuerbachem, zejména jeho teorií odcizení. Později odmítl z materialistických pozic Hegelovo učení o absolutní ideji jako základu světa a materialisticky interpretoval Hegelovu dialektickou metodu. Člověka pochopil jako souhrn společenských vztahů, jejichž základem jsou vztahy vznikající při materiální výrobě a dělbě práce.

Na základě podrobné analýzy ekonomického mechanismu kapitalistické společnosti volné soutěže (Kapitál) dospěl k přesvědčení o historickém poslání proletariátu a nevyhnutelnosti nastolení nové beztřídní společnosti, která vyřeší všechny reálné rozpory a problémy a bude znamenat úplnou emancipaci lidstva.

Výrazně ovlivnil dějiny 2. pol. 19. a 20. stol., inspiroval různé proudy levicově orientovaného filozofického a ideologického myšlení.

 

další dílo:
Ekonomicko-filozofické rukopisy, Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta.


související texty:

Friedrich Engels

Vladimír Iljič Lenin

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.