www.TOTALITA.cz

Jiří   HÁJEK

*

6. 6. 1913

Krhanice (okr. Benešov)

+

22. 10. 1993

Praha

český právník, historik, diplomat a politik

1932-1936

vystudoval práva na UK v Praze,

1937

doktorát práv,

1937-1939

úředník okresního finančního ředitelství v Praze. Od studentských let činný v Sociálně demokratické straně,

1939-1945

vězněn v nacistickém žaláři.

1945-1948

představitel levicové sociálně demokratické inteligence,

1945-1946

poslanec Prozatímního NS,

1946-1948

ústřední tajemník Dělnické akademie.

1948

podílel se na sloučení Československé sociální demokracie s KSČ,

1948-1969

člen ÚV KSČ.

1949-1953

profesor Vysoké školy politických a hospodářských věd v Praze,

od 1954

profesor UK.

1955-1958

čs. velvyslanec ve Velké Británii,

1958-1962

náměstek ministra zahraničních věcí,

1962-1965

stálý zástupce ČSSR u OSN. Od 1965 člen korespondent ČSAV.

1965-1967

ministr školství a kultury,

1967-1968

ministr školství,

1968

ministr školství,

1968

ministr zahraničních věcí.

V srpnu 1968 protestoval v OSN proti sovětské invazi do Československa, záhy poté odvolán z funkce.

1970

vyloučen z KSČ,

1968-72

vědecký pracovník ČSAV v Praze,

od 1973

v důchodu.

1977

signatář Charty 77 (1.1.1977) a jeden z prvních tří mluvčích (s J. Patočkou a V. Havlem)

V 70.-80. letech patřil k čelným představitelům opozice proti totalitnímu režimu.
V době od 13.3. do 21.9. 1977 jediný mluvčí Charty 77; jako mluvčí působil od 1. 1.1977 do 6.4. 1978 a znovu od 5. 6. 1979 do 1. 1. 1980.

od 1988

předseda Čs. helsinského výboru.

1990-92

poradce předsedy FS A. Dubčeka.

 

Hlavní spisy:
Mezi včerejškem a zítřkem (1947), Wilsonovská legenda v dějinách ČSR (1953),
Německá otázka a československá politika (1954), Mnichov (1958), Deset let poté (1978), Paměti (1997).


související texty:

KSČ

ČSD

Pražské jaro 1968


události roku 1968

moskevská jednání 1968

Normalizace


autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12,26

fotografie na stránce: Jiří Gruntorád, Libri Prohibiti

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.