www.TOTALITA.cz

Marie   HROMÁDKOVÁ

*

5.1.1930

 

 

 

 

promovaná historička

Pocházela ze skromných poměrů. Oba rodiče byli předválečnými členy KSČ.

1945

vstoupila do KSČ

1945

Spolu s otcem nastoupila do textilní továrny. Po měsíci ji ředitel nabídl práci sekretářky u své manželky, tajemnice OV KSČ. Byla doba otevřeného politického boje, před volbami v roce 1946 a Marie Hromádková uvěřila komunistické ideologii.

1948

Nastoupila na ÚV ČSM, kde měla na starosti dětské domovy. Při zaměstnání vystudovala dělnickou přípravku, která nahrazovala maturitu. Poté se přihlásila na Filosofickou fakultu, přestože původně chtěla studovat agronomii.

1951

Vdala se za strážmistra SNB Oldřicha Hromádku, se kterým se seznámila v roce 1946 ve Vrchlabí na stranickém sekretariátu. Matka 3 synů.

1954

dokončila studium dějin dělnického hnutí na Filosofické fakultě UK

1954-1955

pracovala v ideologickém oddělení olomouckého OV KSČ
a zároveň studovala Vysokou stranickou školu

1956-1962

pracovala ve funkci tajemníka pro průmysl na OV KSČ v Bruntále.
Po slučování okresů vykonávala funkci předsedkyně školské komise na ONV

1964-1969

pracovala ve funkci tajemníka pro průmysl na OV KSČ Praha 6

1969-1989

pracovala v podniku Tesla v multiservisu. Zde měla na starosti průzkum trhu pro autorádia. Po zrušení oddělení pracovala jako deratizátorka u Pražských restaurací. Poté pracovala jako skladnice v podniku IPS Praha.

1976

(podzim) podepsala s manželem Chartu 77, kterou jim přinesla Otta Bednářová.
Po podpisu Charty 77 byla přeřazena do sekretariátu náměstka IPS, kde byla více pod dohledem režimu

V disentu, spolu s manželem, organizovali opisování materiálů a jejich rozšiřování po Čechách a dokonce i na Moravu. Již před podpisem Charty 77 opisovali např. slavný Orwellův román 1984, dopis Václava Havla Gustávu Husákovi nebo Vaculíkovy fejetony. Po pdopisu Charty 77 opisovali prohlášení a dokumenty Charty, Informace o Chartě a různé knížky. Zapojena byla celá rodina.

Manžel ing. dr. Oldřich Hromádko, rovněž signatář Charty 77, pracoval u SNB, poté u Pohraniční stráže a Vnitřní stráže. V 50. letech byl velitelem zvláštního útvaru Jeřáb v Jáchymovském táboře. Po roce 1968 byl propuštěn, poté pracoval jako dělník.

V době od 1.1.1980 do 13.1.1981 mluvčím Charty 77.


související texty:

Únor 1948

Normalizace

Listopad 1989

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 26

fotografie na stránce: Jiří Gruntorád, Libri Prohibiti

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.