www.TOTALITA.cz

Oto   MÁDR

*

15. 2. 1917

Praha

+

27. 2. 2011

Praha (pohřben na Vyšehradském hřitově)

český římskokatolický kněz, morální teolog a publicista

 

Vystudoval práva na UK v Praze.

 

1936-1939

Studoval na teologické fakultě UK v Praze,

1948-1949

studoval postgraduálně morální teologii na Gregoriánské universitě v Římě,

1942-1951

působil v duchovní správě na farnostech v Litni, Zásmukách a v Praze, ve školním roce 1950/51 vedl studentské bohoslužby u sv. Salvátora v Praze a podílel se na programu kroužků Katolické akce.

1951

(květen) zatčen

1952

odsouzen za údajnou špionáž na doživotí,

1966

podmíněně propuštěn,

1969-1970

plně soudně rehabilitován,

1975

rehabilitace zrušena,

1966-1969

pracoval jako sanitář, skladník a správce depozitáře Muzea hl. města Prahy.

od 1968

osobní poradce a spolupracovník kardinála Tomáška

1969-1970

odborný asistent na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po nuceném odchodu z fakulty byl krátce sekretářem Teologické komise u českého biskupského sboru, od 1970 až do odchodu do důchodu 1978 v duchovní správě v Praze-Modřanech a v Dolním Žandově.

od 1978

vydavatel a redaktor samizdatových Teologických textů (zpočátku Teologický sborník), publicistické řady Orientace a edice Duch a život.

1989

aktivně se účastnil listopadových událostí jako poradce kardinála Tomáška

od 1990

šéfredaktor revue Teologické texty a člen biskupské komise pro sdělovací prostředky. Svou celoživotní činností se zasloužil o udržení kontinuity a rozvoj českého teologického myšlení v době komunistické vlády.

 

Z díla:
Morální studie o umělém oplodnění (1947), Církev dnes a zítra (1970), Slovo o této době (1993),
Wie Kirche nicht stirbt (1993).


související texty:

Únor 1948

události roku 1968

Normalizace

Listopad 1989

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.