www.TOTALITA.cz

Zdeněk   NEJEDLÝ

*

10. 2. 1878

Litomyšl

+

9. 3. 1962

Praha

komunistický politik, historik, hudební vědec, kritik a publicista

 

vystudoval historii a estetiku na UK v Praze a soukromě hudební teorii u Zdeňka Fibicha

 

od 1903

člen Královské české společnosti nauk

od 1905

docent a profesor hudební vědy Univerzity Karlovy

od 1907

člen České akademie věd a umění

1939

na začátku německé okupace emigroval do Sovětského svazu

1939-1945

profesor historické fakulty Moskevské státní univerzity,
vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd SSSR

od 1941

místopředseda Všeslovanského výboru

1945-1946

ministr školství a osvěty

1946-1948

ministr práce a sociální péče

1948-1953

ministr školství, věd a umění

1953

náměstek předsedy vlády a ministr bez portfeje

1952-1962

prezident Československé akademie věd

od 1946

člen ÚV KSČ

1946-1954

člen předsednictva ÚV KSČ

od 1948

předseda SČSP (Svaz československo sovětského přátelství)


související texty:

další informace o Zdeňku Nejedlém


socialistický realismus

Únor 1948

(Stalinův) Kult osobnosti

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 48

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.