www.TOTALITA.cz

Bedřich   REICIN

*

29. 9. 1911

Přerov

+

3. 12. 1952

Praha

vojenský a politický činitel


30. léta

funkcionář komunistického mládežnického hnutí a posléze sportovní redaktor Rudého Práva,

1939

zatčen gestapem, po několika měsících vazby však propuštěn,

1940

odjel za nejasných okolností do Sovětského svazu,
kde působil jako hlasatel československého vysílání moskevského rozhlasu
a spolupracovník zahraničního vedení KSČ,

od 1942

osvětový, později zpravodajský důstojník československé vojenské jednotky v Sovětském svazu,

1944-1945

náčelník kontrarozvědky I. československého armádního sboru,

1945-1948

náčelník 5. oddělení hlavního štábu (obranné zpravodajství),
řídil infiltraci komunistického vlivu do rozhodujících armádních struktur,

1948-1951

náměstek ministra národní obrany pro kádrovou práci,

od 1948

brigádní generál,

od 1950

divizní generál,

1951

(únor) v důsledku rivality s Alexejem Čepičkou zatčen,

1952

(listopad) v Procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským odsouzen (na základě smyšlených obvinění) k trestu smrti a popraven.

Po únorovém převratu 1948 pak hlavní inspirátor a vykonavatel decimace většiny generality a demokraticky orientované části důstojnického sboru, strůjce řady vykonstruovaných procesů s generály a důstojníky i mnoha justičních vražd (případ generála Píky).


související texty:

KSČ

SSSR

Únor 1948

50. léta

seznam popravených

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.