www.TOTALITA.cz

Jaroslav   ŠABATA

*

2. 11. 1927

Dolenice (okr. Znojmo)

+

14. 6. 2012

 

český filosof, psycholog, politolog a politik


1953-1964

přednášel na katedře marxismu-leninismu MU, resp. UJEP v Brně,

1964-1968

vedoucí katedry psychologie FF UJEP,

1968-1969

tajemník jihomoravského krajského výboru KSČ v Brně,
jeden z představitelů reformních sil v KSČ,

1969

zbaven všech stranických funkcí,

od 1969

pracoval jako betonář, později skladový dělník,

1970

vyloučen z KSČ,

1971-1976

zatčen 20. 11. 1971 a odsouzen na šest a půl roku, podmíněně propuštěn v prosinci 1976.

"Propuštěni jsme byli, aniž jsme se káli a ač oficiální orgány dobře věděly, že si pokoj nedáme. U obvodního soudu pro Prahu 6, který zasedal a rozhodoval v Ruzyni, jsem trval na tom, aby bylo zaprotokolováno moje prohlášení, že jsem o milost nežádal, protože jsem byl odsouzen protiprávně; a že budu nadále bojovat za své nezadatelné právo vyjadřovat se svobodně, a tedy i za svou rehabilitaci. Soudce zvedl oči, podíval se na mě dlouze, odtušil, že na svobodě mně to půjde líp, a nevzrušeně nadiktoval písařce, co jsem požadoval."
(z knihy Charta 77 očima současníků - Po dvaceti letech, Ústav pro soudobé dejiny AV ČR a Doplněk, 1997.)

1977

signatář Charty 77 (1.1.1977),

1978-1980

(1.10.1978 - 12.12.1980) vězněn,

1988

spoluzakladatel Hnutí za občanskou svobodu (HOS),

1989-1990

mluvčí Občanského fóra v Brně,

1989-1992

od 28.12.1989 do června 1990 poslanec SL FS,
od ledna do června 1990 člen předsednictva FS a předseda zahraničního výboru SL FS,
od června 1990 do začátku července 1992 ministr vlády ČR,
od července do prosince 1992 poradce předsedy FS M. Kováče.

od 1993

člen OH, poté nezávislý politik a publicista, kritický analytik
a komentátor politického vývoje v ČR v období transformace.

1997

vstoupil do ČSSD,

1991-1998

předseda správní rady Nadace Bernarda Bolzana,
od 1998 její místopředseda.

V době od 6.4.1978 (poté uvězněn) a znovu od 10.2.1981 do 7.1.1982 mluvčím Charty 77.

Autor a spoluautor řady základních dokumentů Charty 77,
např. Co s Chartou? (1977), Pražská výzva (1985), Slovo ke spoluobčanům (1987).


související texty:

Pražské jaro 1968

události roku 1968

Disent

nezávislé iniciativy

Normalizace

Listopad 1989

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 26

fotografie na stránce: Jiří Gruntorád, Libri Prohibiti

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.