www.TOTALITA.cz

Bohumil   ŠIMON

*

2.10.1920

Ločenice (okr. České Budějovice)

+

Praha

 

český ekonom a politik

 

Původním povoláním dělník.

1951-1965

pracovník ÚV KSČ na ekonomickém úseku,

1963

absolvoval VŠE v Praze,

od 1963

tajemník ekonomické komise ÚV KSČ,

1965-1968

vedoucí ekonomického oddělení ÚV KSČ,

60. léta

podílel se na přípravě hospodářské reformy
a vypracoval projekt zkracování pracovní doby v Československu,

1968

spoluautor Akčního programu KSČ, jeden z představitelů progresivních, reformních sil v KSČ.

1966-1969

člen ÚV KSČ,
od května do srpna 1968 kandidát,
od srpna 1968 do dubna 1969 člen předsednictva ÚV KSČ.

1968-1969

(od dubna 1968 do června 1969) vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze,

21.8.1968

internován sovětskými vojsky,
v následujících dnech účastník moskevských jednání a spolusignatář tzv. moskevského protokolu,

1969

vyloučen z KSČ.

1969-1984

pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů, kde se podílel na zpracování řady urbanistických projektů.

Své svědectví o srpnových událostech 1968 podal v sérii článků v zahraničním i domácím tisku (Unita 1988, Tvorba a Reportér 1989-90), v publikaci Srpen 1968 (Kolín nad Rýnem 1989, Praha 1990) i memoárové knize Klobouk od Brežněva (1997).


související texty:

události roku 1968

moskevská jednání 1968

Leonid Brežněv

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.