www.TOTALITA.cz

občanská válka v Rusku

Válka, která vypukla v roce 1917 hned po převzetí moci bolševiky (Říjnová revoluce v Rusku (VŘSR)).


Do čela ozbrojeného boje s komunistickou mocí se postavili bývalí carští důstojníci a kozáci, kteří postupně vytvořili několik armád, finančně a hospodářsky byli podporováni Dohodou, vojensky mimo jiné československými legiemi.


Pro dobrovolnický charakter svých armád i mnohdy nevyjasněný program nemohli soupeřit s Rudou armádou v té podobě, jak ji organizoval L. D. Trockij.

V průběhu roku 1919 dostávala občanská válka charakter rolnické války, rolníci se však neprosadili proti síle Rudé armády (koncem 1920 již pětimiliónové, v průběhu 1921 dobyla i periferní oblasti bývalé carské říše, kde se zatím ustavily samostatné státy).


Rusko po občanské válce stálo před naprostým rozkladem, jeho důsledkem byl i hladomor v zimě 1921 - 1922.


související texty:

KSSS

Josef V. Stalin

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 16

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.