www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"

Po parlamentních volbách v roce 1990 v ČR přešla do opozice pod názvem Komunistická stran Čech a Moravy (KSČM), KSS se transformovala ve Stranu demokratické levice.


KSČM zůstává nadále nedůvěryhodnou politickou stranou, využívající demokratický systém a sametový přístup ke komunistům k tomu, aby opět získala rozhodující politickou moc pro své přívržence.

Komunisté v podnicích, úřadech a dalších institucích si velice často udrželi za vzájemné podpory a s převlečenými kabáty svá dobře placená místa, četní z nich mohli v nových ekonomických podmínkách s nashromážděným kapitálem ze stranického majetku, kontakty s představiteli státní správy a podnikového managementu pohodlně jako první začít ve svobodné a demokratické společnosti soukromě podnikat.související texty:

počátky KSČ

bolševizace KSČ

období 1938-1945

období 1945-1948

totalitní způsob vládnutí

budování komunismu

rok 1968

proces normalizace

"Na věčné časy a nikdy jinak"

post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"


Komunistická strana Československa


autor textu: Vladimír Mach

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.