www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
totalitní způsob vládnutí

Hned po svém únorovém vítězství přistoupili komunisté k vybudování totalitního politického systému, kterým byla veškerá moc soustředěna do rukou úzkého okruhu nejvyšších funkcionářů KSČ, stojících mimo jakoukoli demokratickou kontrolu.


Zákonodárné orgány i vládní instituce se staly pouhými vykonavateli příkazů KSČ. Nekomunistické politické strany se staly pouhou zástěrkou diktatury. Počet jejich členů byl drasticky redukován, do jejich čela byli postaveni komunisty vybraní funkcionáři.


Sociálně demokratická strana byla 27.6.1948 začleněna do KSČ. Na všech úrovních politického, hospodářského a kulturního života proběhly čistky, prováděné státními orgány a akčními výbory Národní fronty.


Volby do parlamentu probíhaly v atmosféře zastrašování a byly při nich porušovány veškeré zásady svobody a otevřenosti, pokusy o protikomunistickou předvolební agitaci byly stíhány Bezpečností a tvrdě trestány. Voličům byla předkládána společná kandidátka NF, na kterou nebyl zařazen žádný opoziční politik a zfalšovány výsledky voleb.


Tento systém byl pak zachován i při všech následujících volbách v Československu až do pádu komunistického režimu.

14.6.1948 po Benešově abdikaci se stal prezidentem republiky Klement Gottwald a KSČ neomezeně rozhodovala o všech záležitostech státu a jeho občanů.


Na odpor veřejnosti proti politice KSČ komunisté reagovali vyhlášením ostrého kursu proti reakci, jehož výrazem se stal Zákon na ochranu lidově demokratické republiky a další represivní opatření, umožňující bezohlednou likvidaci zbylé opozice.


Byly zřízeny tábory nucené práce, nezákonnost, včetně fyzického mučení, se stala trvalým rysem postupu komunistické Bezpečnosti a justice.


Byl vytvořen pečlivě propracovaný hrůzný systém výroby politických procesů, jejichž obětí se stalo více než 230 000 občanů.


Od září 1949 v Československu působili sovětští poradci, pověření Stalinem pomoci komunistům při zavádění sovětských zkušeností. Zvláštním úkolem řady z nich bylo hledat třídního nepřítele uvnitř KSČ. Výsledkem bylo zatýkání a popravy i na nejvyšších místech stranické hierarchie.související texty:

volby 1946

50. léta

politické procesy v 50. letech v Československu

seznam popravených

vězeňství

Státní bezpečnost


počátky KSČ

bolševizace KSČ

období 1938-1945

období 1945-1948

totalitní způsob vládnutí

budování komunismu

rok 1968

proces normalizace

"Na věčné časy a nikdy jinak"

post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"


Komunistická strana Československa


autor textu: Vladimír Mach

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.