www.TOTALITA.cz

Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP)
soutěže a přehlídky organizované SČSP

Soutěže SČSP jsou výmluvným příkladem toho, že své city můžeme vyjadřovat skutečně činy.


Puškinův památník

Byl nejstarší a nejmasovější soutěží v ČSSR. Vznikl v roce 1958 na východním Slovensku a od roku 1966 byl organizován také v českých zemích.


V různých věkových kategoriích se jej zúčastňovali žáci základních a středních škol, učňové, pracující mládež i posluchači vysokých škol. Na Slovensku přijímali účast i dospělí.


V ruském jazyce soutěžili v recitaci a uměleckém přednesu. V Čechách soutěžili navíc v sólovém zpěvu ruských a sovětských písní a v uvádění dramatizovaných scének nebo komponovaných pásem.


Každoročně se Puškinova památníku účastnilo v Čechách na 330 tisíc a na Slovensku na 230 tisíc soutěžících.O zemi, kde zítra již znamená včera

V soutěži, která byla inspirována stejnojmennou knihou Julia Fučíka, účastníci každoročně prokazovali své znalosti o Sovětském svazu.SSSR očima dětí a mládeže

Slovenské sedmi až osmileté děti v této přehlídce ztvárňovaly některá aktuální téma, například život v míru, osvobození naší země, VŘSR.Písně přátelství

Soutěž amatérských pěveckých sborů byla založena v roce 1974 v Čechách. Kladla si za cíl prosadit do repertoáru školních a dospělých sborů lidové písně a sborové skladby autorů národů Sovětského svazu.Melodie přátelství

Přehlídka probíhala od roku 1967 na Slovensku. Byla zaměřena na sólový zpěv písní v ruském jazyce a interpretaci děl ruských a sovětských skladatelů v kategoriích klávesových, strunných i dechových nástrojů. Každoročně se jí účastnilo na 180 tisíc soutěžících.Kluby přátel sovětského filmu

SČSP věnoval pozornost také sovětské kinematografii. Svou cenou oceňoval působivá a aktuální sovětská filmová díla.


Organizoval Kluby přátel sovětského filmu. V polovině 80. let jich existovalo na 1.300 s několika desítkami tisíc milovníků sovětského filmového umění.Festival ruské a sovětské dramatické tvorby

Proběhl k 68. výročí VŘSR v ČSSR. Zúčastnila se ho tehdy všechna krajská profesionální divadla.


Sovětská píseň

Ve spolupráci s dalšími institucemi připravoval v Ostravě soutěž populární hudby. Přední českoslovenští interpreti zpívali česky otextované sovětské písně. Ty byly vysílány v televizi a rozhlase a vydávány na gramofonových deskách.Ve společném rytmu

Československá televize každoročně připravovala pořady, při nichž přední českoslovenští interpreti představovali česky otextované sovětské písňové novinky.


související texty:

Svaz přátel Sovětského svazu

Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP)

soutěže a přehlídky organizované SČSP

 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.