www.TOTALITA.cz

Svaz přátel Sovětského svazu

Svaz byl založen 29. dubna 1931 na ustavujícím valném shromáždění, které proběhlo v restauraci U Zábranských v pražském Karlíně.


Tato proletářská organizace vznikla z iniciativy nového gottwaldovského vedení KSČ. U jejího zrodu stáli mj. levicový právník Ivan Sekanina, funkcionář KSČ Bohumír Šmeral a novinář Julius Fučík.


Svaz od svého počátku vyvíjel kulturní a politickou činnost. Organizoval přednášky a výstavy o Sovětském svazu, výjezdy delegací do SSSR a tzv. týdny přátelství Československa a Sovětského svazu. Vydával časopis Svět sovětů a také knihy sovětských autorů.

Svaz přátel SSSR měl své pobočky ve všech krajích a v mnoha obcích a městech.


Činnost svazu byla ve 30. letech průběžně zakazována a povolována. V době protektorátu byla jeho činnost zcela zastavena.


Na práci Svazu přátel SSSR navázal v roce 1948 Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP).


související texty:

Svaz přátel Sovětského svazu

Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP)

soutěže a přehlídky organizované SČSP


 

autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.