www.TOTALITA.cz

60. léta
situace v některých společenských organizacích

v 60. letech došlo k oživení zájmové činnosti. Probouzející se zájmové organizace svým způsobem demokratizovaly politický systém.U všech sílily tendence k dosáhnutí reálné samostatnosti a zbavení se kontroly a vlivu komunistických a státních institucí.Organizace chtěly nyní vyjadřovat zájmy svých členů, podílet se na tvorbě oficiální politiky a na kontrole moci. Důsledkem toho byla změna struktury politického systému.Určité oživení tohoto systému vyvolávalo přirozeně odmítavou reakci u představitelů moci, kteří se snažili držet je v závislosti a pod kontrolou státních orgánů. Avšak bezůspěšně.Tendence k reálné samostatnosti byly tak silné a rozkolísanost politického systému natolik postoupila, že návrat zpět byl možný pouze adminitrativně mocenskými prostředky. Tato metoda byla uplatněna v období tzv. normalizace.

Svaz tělesné výchovy a sportu

požadoval také větší nezávislost na mocenských orgánech.Svaz protifašistických bojovníků

usiloval o důslednou rehabilitaci svých členů perzekuovaných v nezákonných procesech. Svaz vydával doposud zakazované rukopisy a prosazoval pravdivý výklad historie.Svaz žen

Také mezi členkami této organizace se šířila nespokojenost a kritika. Členky a funkcionářky ČSŽ požadovaly nápravu nedostatků v zásobování, obchodě, péči o matku a dítě.Národní fronta

Funcionáři a členové politických stran sdružených v Národní frontě (NF) vyslovovali nespokojenost s mocensky a polititicky bezvýznamnou rolí svých stran.


Požadovali revizi pojetí Národní fronty a její ustanovení jako základny pro prosazování zájmů občanů a prostředníka mezi občany a státními institucemi.


související texty:


60. léta - předcházející část

60. léta - následující část

60. léta - úvodní strana


autor textu: Bedřich Marjánko

použitá literatura: 4

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2020 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.