www.TOTALITA.cz

cyklus Kde je pravda? - pořad: Spravedlnost pro všechny

V televizním studiu se sešli studenti, dělníci, vědci, vedoucí pracovníci a funkcionáři. Téma: přestavba. Hovoří se o spravedlnosti v odměňování a problémech se zařazením pracovníků. Neexistuje ohodnocení podle kvality práce. Druhá změna mzdového systému snížila prémiovou nadstavbu, a tak se snížila i motivace zaměstnanců, měla by být zavedena diferenciace. Hovoří se o namáhavé práci přadlen, o velkých platových rozdílech oproti mužům údržbářům. Pracuje se i v sobotu kvůli plnění plánu, mladé ženy odcházejí, jsou rozvody v rodinách. Dále se mluví o směnování manipulačních dělníků, o zaostalé technice a nízké úrovni modernizace.


Dělníci z Avie si stěžují, že pracovní plán je nereálný, šturmuje se. Není hotový plán ještě v pololetí a vše se dohání přesčasy. Opět to přináší rozvody v rodinách. Zaměstnanost lidí je vyšší, ale bez efektu, provádějí se zbytečné operace. Společnost špatně hospodaří. Špatné příklady mládeži.


Spisovatel Vácha hovoří o tom, že systém nedostatečně hodnotí lidskou práci a nedostatečně trestá práci špatnou. Špatné řízení. Toleruje se evidentní sociální nespravedlnost. Ředitel není kapitalistický manažer, za kterým stojí správní rada, za socialistickým ředitelem a jeho činy stojí kolektiv podniku.


Hovoří se také o platech vysokoškoláků. Konkrétní otázka: kolik konstruktérů má plat 7.000? Je třeba přejít k systému hodnocení lidí a k tvůrčí práci za delší období. Vedoucí mají malou společenskou podporu, je to otázka odvahy. Spravedlnost, nepreferovat protekci. Projevuje se závist: "nemít víc než já". Někde je plat dělníka vyšší než plat konstruktéra. Výzkumní pracovníci jsou užiteční na hrabání listí, na brigády, do výroby. Nedostatečné využívání nejkvalitnějších sil. Nivelizace a diferenciace v mzdové soustavě je nejnižší v zemích RVHP. Pracovní kolektiv má prosazovat nové myšlení v rámci platných předpisů. Zmiňuje se exkurze ve Slušovicích - větší možnosti oproti průmyslovým podnikům.


Účinkují:

RSDr. Ivan Hrabec (moderátor)

Zdeněk Šibrava

Jan Fego

Olga Hloušková

Anna Janatová

Ivo Baštýř

Prof. Ing. Antonín Červinka

Ing. Zdeněk Smělý

Miroslava Šolcová

Ivan Mikoláš

Věra Nigrinová

Ivan Solomonovič

Scénář:

RSDr. Ivan Hrabec


Režie:

Václav Dvořák


Dramaturgie:

RSDr. Ivan Hrabec

Premiéra: neuvedeno

© Československá televize Praha, Hlavní redakce publicistiky a dokumentaristiky, 1987


příklady dalších pořadů:

40 let UNESCO

Americká iluze

Americká víza

Americká spravedlnost

Akce Terminal

Bruselský masakr

Rok 2000 - člověk nebo stroj?

Kosmické dobrodružství

Neonacisté

Norimberské právo

Nejen případ Barbie

Obchodní válka

Osídlování pohraničí


Obchodem proti válce

Obyčejný sionismus

Odzbrojení - kdo je proti

Politikové na prodej

Norimberský proces

První výstřel příští války

Revanšismus - 40 let po válce

Rozhovor na zítřek

Rovnováha

Sami proti sobě

Spravedlnost pro všechny

Syndikát smrti

Všichni prezidentovi muži

Život bez prácesouvisející texty:

kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba

Čs. televize po Srpnu 1968


cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

30 případů majora Zemana - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2019 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.