www.TOTALITA.cz

Nezávislé mírové sdružení

V dubnu 1988 vzniklo Nezávislé mírové sdružení - Iniciativa za demilitarizaci společnosti. Na svou činnost upozornili jeho představitelé veřejnost 21. srpna 1988 na Václavském náměstí na demonstraci, která se konala ve výroční den okupace Československa.


Ačkoliv nebyla následná snaha o pokračování ve veřejných diskusních setkáních příliš úspěšná, počet členů NMS rychle stoupal. Sdružení začalo působit také v dalších městech.


Jeho zástupci se z tohoto důvodu stali během podzimu 1988 předmětem rozsáhlé represe. Věznění Tomáše Dvořáka a Hany Marvanové se na počátku prosince 1988 následně stalo jedním z důvodů, které vedly k založení Mírového klubu Johna Lennona.


Bezprostředním podnětem pro jeho vznik však bylo především ohlášené převzetí vzpomínkového shromáždění na Kampě funkcionáři Městského výboru Socialistického svazu mládeže v Praze.

Na organizaci měli původně spolupracovat také bývalí účastníci předchozích neoficiálních setkání, kteří byli na pokyn Ústředního výboru Komunistické strany Československa několik dní před výročním dnem vyzváni příslušníky Státní bezpečnosti, aby pomohli pietní shromáždění odložit. Důvodem tohoto nátlaku byla návštěva francouzského prezidenta Françoise Mitterranda, jenž se měl v době vzpomínkové akce pohybovat na Velkopřevorském náměstí, kde sídlí francouzské velvyslanectví.


Shromáždění se uskutečnilo v původním termínu a nebylo na rozdíl od předchozích let doprovázeno policejními zásahy. Během večera se před několika sty diváků představilo několik folkových zpěváků a po ukončení oficiálního programu vystoupil s projevem obdobně jako před rokem signatář Charty 77, Ota Veverka.


O měsíc později byl spolu s několika dalšími opozičními představiteli zadržen na Václavském náměstí při pokusu o položení květin u příležitosti výročí sebeupálení Jana Palacha a o několik týdnů později byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Z vězení byl propuštěn teprve v listopadu 1989 na nátlak Občanského fóra.


související texty:

nezávislé iniciativy

 

autor textu: Petr Blažek

použitá literatura: 66,67

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.