www.TOTALITA.cz

Imre   NAGY

*

7. 6. 1896

Kaposvár (Uhry - dnešní Maďarsko)

+

15. 6. 1958

Budapešť

maďarský komunistický politik a předseda vlády


1918

v červnu vstoupil do maďarské sekce ruské komunistické strany [Szibéria Külföldi Munkásainak Kommunista (Szociáldemokrata) Pártja)]; poté 4 měsíce bojoval v Rudé armádě na Dálném východě, pak padl do českého zajetí

1919

koncem roku propuštěn ze zajetí

1920

v prvé polovině roku sloužil v Rudé gardě, 10.5. se stal členem ruské bolševistické strany

1921

pracoval jako úředník v jeho rodném městě Kaposvár, zároveň v Maďarské sociálnědemokratické straně (MSZDP) vyvíjel legální politickou činnost

1927

10. března zatčen, v květnu propuštěn na svobodu; poté emigroval do Vídně, odkud mnohokrát ilegálně překročil hranice Maďarska

1928-29

ve vídeňské emigraci byl vedoucím zemědělské sekce Strany maďarských komunistů (KMP)

1930

jako delegát poslán na kongres Strany maďarských komunistů do Moskvy

1930-44

emigrace v SSSR - pracoval v moskevském Mezinárodním agronomickém institutu Kominternu (1930-36), na Ústředním statistickém úřadě SSSR, byl redaktorem maďarského rozhlasu v Moskvě

1944

na konci roku jako člen Ústředního vedení Maďarské komunistické strany se vrátil do Maďarska; téhož roku v první, prozatimní vládě byl ministrem zemědělství (zorganizoval pozemkovou reformu) poté na krátkou dobu ministrem vnitra

1947-49

byl předsedou Parlamentu

1953

4. července na přímý rozkaz sovětského vedení (Lavrentij P. Berija) se stal předsedou vlády
v následujících letech pod jeho vedením se začíná éra tzv. "korekce" stalinistického hospodářského modelu a politické řízení: umírněné reformy v zemědělství (rolníkům nabídnuta možnost vystoupení ze zemědělského družstva, značné snižování předtím stranou určených, nesmyslných výrobních norem) a v průmyslu (značné zmírnění nesnesitelného tempa růstu těžkého průmyslu, namísto toho rozvoj lehkého průmyslu), zmírnění politického tlaku na obyvatelstvo (postupná likvidace internačních táborů).

1955

v listopadu po dlouhé a vytrvalé konspiraci Mátyáše Rákosiho náhle odvolán ze svých všech vládních a stranických funkcí, zbaven členství ve straně

1956

13. října ve smyslu usnesení politbyra ÚV Strany maďarských dělníků znovu byl přijat do strany

23. října na protest revolučního davu znovu předseda vlády

1. listopadu v průběhu maďarské revoluce deklaruje neutralitu Maďarska a následně jeho vystoupení z Varšavské smlouvy

4. listopadu po brutálním potlačení revoluce našel dočasnou ochranu na jugoslávském velvyslanectví v Budapešti

22. listopadu byl zatčen sovětskými policejními orgány vedenými osobně Ivanem A. Serovem, tehdejším šéfem KGB, a následně zavlečen do Snagovu (Rumunsko)

1958

15. června po krátkém procesu odsouzen k trestu smrti a následujícího dne spolu s dalšími odsouzenými popraven oběšením v Budapešti

1989

16. června po jeho historické rehabilitaci ÚV Maďarské socialistické dělnické strany (MSZMP KB) spolu s jeho popravenými nejbližšími spolupracovníky z roku 1956 slavnostně pohřben v Budapešti.


související texty:

maďarské události 1956

József Mindszenty


www.1956.lap.hu

www.rev.hu

www.leveltar.lap.huautor textu: József Ágh

použitá literatura: 65

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.