www.TOTALITA.cz

Vilém PREČAN

*

9. 1. 1933

Olomouc

 

 

 

český historik.

 

1955

absolvoval studia historie na FF UK v Praze,

1955-1957

odborný asistent na FF UKo v Bratislavě,

1957-1970

vědecký aspirant, posléze vědecký pracovník Historického ústavu ČSAV v Praze
Věnoval se především přípravě kritických pramenných edic k nejnovějším českým a slovenským dějinám (Cesta ke Květnu I-II, 1965, Slovenské národné povstanie, 1966).
Na podzim 1968 jeden z iniciátorů a vydavatelů dokumentární publikace Sedm pražských dnů, 21.-27.8.1968 (tzv. Černé knihy), v důsledku čehož byl v následujících letech vystaven politické perzekuci.

1970

propuštěn z Historického ústavu ČSAV,

1971-1975

pracoval jako topič, vrátný a šatnář.

1976

vystěhoval se do SRN, kde pokračoval ve své vědecké práci, publikoval řadu studií a dokumentací,

1986-1990

vedoucí a kustod Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu-Schwarzenbergu,

1990-1998

po návratu z emigrace ředitel Ústavu pro soudobé dějiny ČSAV, resp. AV ČR v Praze, poté vědecký pracovník téhož ústavu,

od 1995

docent FF UK,

od 1992

předseda Československého, od 1993 Českého národního komitétu historiků.

Zabývá se nejnovějšími českými, resp. československými dějinami, zvláště obdobím 1938-48, historií let 1968-69 a problematikou opozičních hnutí v Československu v 70.-80. letech (soubor studií a úvah z let 1973-93 V kradeném čase, Praha 1994). Vyvíjí rozsáhlou činnost editorskou a vědecko-organizační.


související texty:

Únor 1948

Pražské jaro 1968

události roku 1968

Normalizace

Disent

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.