www.TOTALITA.cz

propaganda

Každý člověk se v průběhu svého života neustále setkává s propagandou. Většinou si to ale neuvědomuje. Během jediného dne je konfrontován s velkým množstvím informací, takže přestává rozlišovat, kdy se jedná o "pouhé" podání informací a kdy jsou mu tyto informace podány s cílem ovlivnit jeho myšlení o daném tématu, propagovat učitý výrobek nebo myšlenku apod.propaganda versus podání informace

Propaganda může být tedy (zjednodušeně) definována jako záměrné působení na příjemce informace (jedinec nebo sociální skupina) s cílem ovlivnit veřejné mínění, resp. jedincovo myšlení, hodnocení události, společenského problému nebo např. výrobku.

Tento způsob práce propagandisty se liší od "pouhého" podání informace, kdy je ponecháno na jejím příjemci, aby na problém (událost apod.) udělal názor sám. Na základě svých životních zkušeností nebo konfrontací s jinými zdroji informace.


Často jsme i svědky novinářské neprofesionality, kdy jsou (např. ve zpravodajství) informace čtenáři nebo posluchači podávány citově zabarvené, s různými hodnoceními moderátora.


Čtenáře určitě zajímá osobní názor novináře. Zvláště v případech, kdy se jedná o respektovanou osobnost. Musí být na skutečnost, že se jedná o komentář, vhodným způsobem upozorněn.


Jak je patrné z této tabulky, je jedinec (nebo sociální skupina) v pluralitní společnosti předmětem propagandistického působení (pozitivního nebo negativního) různých zájmových skupin:

příklady možných skupin ovlivňujících:

  • mocenská elita,
  • politická strana,
  • mediální vlastník,
  • výrobce,
  • a další...

příklady možných cílových skupin:

  • občan,
  • volič
  • čtenář,
  • spotřebitel,
  • a další...

V totalitním Československu existovala pouze jediná propaganda. Ta, kterou řídila KSČ (v roli mocenské elity, politické strany i mediálního vlastníka současně) a která sloužila výhradně jejím ideologickým zájmům.


Reklama zaměřená na spotřebitele se zde prakticky nevyskytovala. Začala se rozvíjet až v 80. letech. V podmínkách centrálně plánovaného hospodářství a neustálého nedostatku zboží nebylo pro spotřebitelskou reklamu mnoho prostoru.související texty:

propaganda

7 hlavních kategorií působení propagandy

4 základní postupy propagandy


ideologická propaganda

ideologická propaganda v Československé televizi

politická ideologie

sdělovací prostředky

KSČ - oodělení propagandy a agitace


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 152

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.