www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
bolševizace KSČ

V. sjezd KSČ (18.-23.2.1929)

zvolil nový ÚV KSČ, který byl zárukou skutečné bolševizace KSČ a zvítězila marxisticko-leninská linie, která spojovala bezprostřední úkoly komunistů s perspektivním cílem - socialistickou revolucí.


V čele KSČ ve funkci generálního tajemníka stanul stoupenec Stalina Klement Gottwald.


Rozkol uvnitř KSČ, vyvolaný stále agresivnější bolševizací, prosazovanou Gottwaldovým křídlem, spojenou s nekritickou závislostí na direktivách Komunistické Internacionály, vedl ke ztrátě věrohodnosti u těch voličů, kteří sice sympatizovali s demagogickými rovnostářskými hesly komunistů, nechtěli však rozbití republiky.


A že k tomu KSČ směřuje, dal otevřeně najevo Gottwald ve svém prvním a neslavně proslulém parlamentním projevu v prosinci 1929:
"... A my, my jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. A víte, že ruští bolševici jsou v tom mistry."

VI. sjezd KSČ (7.-11.3.1931)

projednal a podrobně rozpracoval generální linii V. sjezdu KSČ pro období bojů za proletářské východisko z hospodářské krize a potvrdil jednotu a bolševickou orientaci KSČ. V té době probíhala kampaň k zastavení poklesu členské základny (asi 40 000 členů).


Celostátní organizační konference KSČ (2.-3.5.1931) vydala rezoluci ke zlepšení práce závodních buněk, k činnosti komunistických frakcí v odborech a za nutnost zvýšení úrovně funkcionářských kádrů KSČ.


Celostátní konference KSČ (30.1.1934) přijala rezoluci o usnesení XIII. zasedání exekutivy KI a o úkolech KSČ, manifest o programu sovětské moci.


Celostátní konference (23.5.1935) zhodnotila výsledky květnových voleb (10,3 %, 849 509 hlasů), a další (5.11.1935) projednala nejbližší úkoly KSČ a svolala VII. sjezd KSČ.VII. sjezd KSČ (11.-14.4.1936)

rozpracoval taktiku lidové fronty na obranu republiky proti fašismu, válce a ofenzívě kapitálu. Dále se zabýval situací v odborovém hnutí, kádrovými a organizačními otázkami.související texty:

bolševik


počátky KSČ

bolševizace KSČ

období 1938-1945

období 1945-1948

totalitní způsob vládnutí

budování komunismu

rok 1968

proces normalizace

"Na věčné časy a nikdy jinak"

post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"


Komunistická strana Československa


autor textu: Vladimír Mach

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.