www.TOTALITA.cz

Komunistická strana Československa (KSČ)
proces normalizace

Následný proces normalizace, zahájený se vší rozhodností na plénu ÚV KSČ dne 17.4.1969 nástupem Husáka podporovaného z Moskvy (odvolán Dubček a prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolen Husák) a za přítomnosti okupačních vojsk SSSR, posílil dogmatickou orientaci v duchu umírněnějšího stalinismu (po dubnovém plénu ÚV KSČ bylo z KSČ vyloučeno či vyškrtnuto do jara 1971 na 30 000 komunistů, vesměs postižených i zákazem výkonu svých povolání).


Základem normalizačního procesu se stalo vypracování analýzy, přednesené na poradě vedoucích tajemníků KSČ na podzim 1970, věnované ideologickému zdůvodnění sovětské invaze a nastupující normalizace. Byl vydán shrnující dokument Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti od XIII. sjezdu KSČ, který prezentoval sovětskou okupaci jako bratrskou a internacionální pomoc a obrodný proces jako kontrarevoluci.


Normalizační vedení KSČ a znormalizovaná členská základna byly k mnoha krokům vedeny vnějším tlakem. Záhy však i řadoví komunisti aktivně vytvářeli a stabilizovali režim, který zabraňoval lidem talentovaným a podnikavým rozvíjet své schopnosti a zúročit svoji iniciativu v podobě publicity, postavení a majetku. Vytvořili řadu instrumentů, které tyto hodnoty zajišťovaly naopak lidem převážně profesionálně neschopným a charakterově defektním a stranická legitimace otvírala cestu k jejich snadné kariéře.

Komunisté si osobovali právo hrubě zasahovat do pracovních podmínek a soukromí nestraníků. Projevy jejich neloajálnosti řešily stranické skupiny na pracovištích a jen málokterému z bezpartijních bylo dovoleno zastávat vedoucí místo, v němž se navíc ocitl pod přímým dohledem stranické nomenklatury.XIV. sjezd KSČ (25.-29.5.1971)

již mohl s uspokojením konstatovat odvrácení dosud nejvážnějšího ohrožení mocenských pozic komunistů. Schválil zprávu o činnosti strany a vývoji společnosti od XIII. sjezdu KSČ a další úkoly strany, zprávu ÚKRK, zprávu o hlavních směrech hospodářské politiky KSČ v letech 1971-1975, linii ÚV KSČ od dubna 1969, vyjádřenou ve směrnici ÚV KSČ (květen 1969), postup ÚV KSČ při výměně členských legitimací KSČ a dokumenty ze zasedání ÚV KSČ v prosinci 1970: již zmíněné Poučení z krizového vývoje a Rezoluce k aktuálním otázkám jednoty strany, jako závazné směrnice pro práci KSČ, dále směrnice k 5. pětiletému plánu (1971-1975) a změny ve stanovách KSČ. Generálním tajemníkem byl zvolen G. Husák (ve funkci do 17.12.1987).související texty:

počátky KSČ

bolševizace KSČ

období 1938-1945

období 1945-1948

totalitní způsob vládnutí

budování komunismu

rok 1968

proces normalizace

"Na věčné časy a nikdy jinak"

post scriptum(?) aneb "s převlečenými kabáty"


Komunistická strana Československa


autor textu: Vladimír Mach

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.