www.TOTALITA.cz

rok 1968
situace v Československé televizi po Srpnu  (smutné post scriptum)

28. srpna

vydala vláda pokyn k ukončení provizorního televizního vysílání a jmenovala vládního zmocněnce pro Čs. televizi.


30. srpna

vláda schválila vznik Úřadu pro tisk a informace (ÚTI).


3. září

sovětská armáda vyklidila budovu ústředního ředitelství Československé televize a Měšťanskou Besedu.


4. září

večer bylo zahájeno pravidelné vysílání Čs. televize.


12. září

vznikl Vládní výbor pro tisk a informace.

13. září

schválili poslanci Národního shromáždění zákon "O některých přechodných opatřeních v oblasti periodického tisku a ostatních hromadných informačních prostředků" a znovu tak zavedli cenzuru (zrušenou v červnu 1968).


17. září

se předsednictvo ÚV KSČ usneslo na odvolání Jiřího Pelikána z funkce ústředního ředitele Čs. televize.


23. září

byla "kolektivu pracovníků Čs. televize v českých zemích" udělena Čs. cena míru za srpnové vysílání.


25. září

byl ředitel československé televize Jiří Pelikán odvolán.


následoval  proces normalizace v Československé televizisouvisející texty:

cenzura

sdělovací prostředky

kultura zaživa pohřbená - televizní tvorba (normalizace)


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.