www.TOTALITA.cz

Jiří   PELIKÁN

*

7. 2. 1923

Olomouc

+

26. 6. 1999

Řím (Itálie)

 

český novinář a politik


1939

Jako student olomouckého reálného gymnázia se zapojil do komunistického odboje
a vstoupil do ilegální KSČ

1940

vězněn několik měsíců gestapem,

1940-1945

pod jménem Bohumil Paroulek tajemníkem obce Kořenec,

po 1945

studoval na Vysoké škole politické a sociální v Praze
a patřil k čelným aktivistům komunistického mládežnického hnutí,

1946-1951

tajemník vysokoškolského výboru KSČ a člen předsednictva KV KSČ v Praze,

1948-1949

předseda Akčního výboru Národní fronty na vysokých školách,
provádějícího poúnorové masové čistky v řadách vysokoškolských studentů a profesorů.

1948-1954

poslanec NS,

1949-1952

pracovník ÚV KSČ - v kulturním oddělení sekretariátu ÚV KSČ,

1949-1963

člen předsednictva ÚV ČSM,

1953-1955

generální tajemník Mezinárodního svazu studentstva,

1953-1963

předseda Mezinárodního svazu studentstva,

1963-1968

ústřední ředitel Čs. televize,

1964-1969

poslanec NS, od ledna do října 1969 poslanec SL FS.

1968

přední představitel demokratizačního procesu v Československu,
v září 1968 odvolán na sovětský nátlak z funkce ředitele ČST
a jmenován radou čs. velvyslanectví v Římě.

1969

(září) požádal v Itálii o politický azyl a roku 1977 získal italské občanství.

od 1970

vydával v Římě levicově orientovaný časopis Listy
a zároveň politicky působil v Italské socialistické straně,

1975

obětí pokusu o atentát zorganizovaný československou Státní bezpečností.

1979-1989

poslancem Evropského parlamentu za Italskou socialistickou stranu

od 1989

ředitel Ústavu Východ-Západ v Římě,

od 1990

žil střídavě v Římě a v Praze, kam přenesl vydavatelství Listů,

1990-1991

člen rady konzultantů presidenta ČSFR Václava Havla.


související texty:

Jiří Pelikán podrobněji

exilový časopis Listy

fotogalerie: exilový časopis Listy


exilový časopis Svědectví

události roku 1968

Normalizace

Listopad 1989

 

autor textu: Vladimír Mach

použitá literatura: 12

fotografie na stránce: Internet

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.