www.TOTALITA.cz

rok 1968
posrpnový vývoj událostí
listopad - prosinec  1968

oslavy Říjnové revoluce (VŘSR)

a opět lidé vyšli do ulic. Volání protisovětských hesel a strhávání sovětských praporů z veřejných budov nezůstalo bez následků. Policie zakročila. 167 osob bylo zadrženo. Někteří byli obžalováni, jiní byli nahlášeni zaměstnavatelům nebo školám. Co následovalo? Vyloučení ze školy, nemožnost dalšího postupu v zaměstnání. Normalizační metody již fungují.


listopadové plénum ÚV KSČ

zde byla poprvé otevřeně vyhlášena potřeba normalizace poměrů a odsouzeny negativní prvky polednové politiky. Konzervativní síly značně posilovaly své pozice.


studentská stávka

od 17.11. neopustili 3 dny studenti ve všech českých vysokoškolských městech své fakulty, aby zdůraznili 10 požadavků, ve kterých se domáhali splnění slibů daných Akčním programem KSČ.


Stávku podpořili i pracující na závodech. Vláda se stávkujícími studenty v zájmu uklidnění situace a nerozšíření stávky jednala. Organizátoři byli však po necelém roce postiženi tvrdou represí.

mexická olympiáda

skončila výrazným úspěchem československých sportovců, kteří skončili na sedmém místě ze 46 zúčastněných zemí se ziskem 7 zlatých medailí. Tento úspěch posílil pošramocené národní sebevědomí.


sovětská propaganda

V těchto dnech skončil svoji činnost rozhlasový vysílač Vltava. Sověti začali naopak tisknout (V NDR) časopis "Zprávy", který byl věnován situaci v Československu.


Jeho obsah vzbuzoval ve všech čestných lidech pohoršení. Dokonce se objevily rezoluce z továren, požadující jeho zastavení. Přestože tato tiskovina porušovala československé zákony, nebylo v moci čs. orgánů prosadit zastavení jejího vydávání.


Vznik Úřadu pro tisk a informace (ÚTISK)

Svoji bezmocnost proti "Zprávám" si státní moc vynahradila postupem proti domácímu tisku. Nový úřad převzal dohled nad obsahem tisku od policejních složek. Do vydavatelství vyslal spolehlivé osoby, které po zaškolení nastupovaly na funkce tiskových šéfů.


V té době začalo být zastavováno vydávání nejvýraznějších periodik té doby - Listů, Reportéra, Politiky a dalších. Nepomohly ani četné rezoluce zasílané státním orgánům, které tento stav kritizovaly.související texty:

Pražské jaro 1968

cenzura

sdělovací prostředky

Výsledek stranického šetření činnosti Oldřicha Černíka


rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 17

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.