www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
Technika "dočasně umístěných" vojsk - obrněná technika

Pásové obrněné transportéry byly spíše výjimkou, až do hromadného nasazení typu BMP-1 kolem roku 1974. Předtím šlo víceméně o jednotlivé exempláře, stále vesměs typu BTR-50 PK. Až v polovině osmdesátých let bylo zjištěno také širší nasazení typu BMP-2.


Kolona sovětských obrněných vozidel (odzadu BTR-40, BRDM, T-55) na Náměstí Republiky v Praze v srpnových dnech roku 1968.
Vozidla nesou číselné značení v kosmých čtvercích.

Další hojně používanou pásovou techniku představovaly po celá sedmdesátá léta samohybné protiletadlové rychlopalné čtyřkanóny ZSU-23-4; poté však byly poměrně rychle vytlačovány mobilními komplexy lehkých PLŘS. Hlavní základny těchto prostředků byly ve Vysokém Mýtě a ve vojenských prostorech na Mimoňsku.


Od konce sedmdesátých let sovětská armáda v ČSSR používala také samohybné kanónové houfnice, vesměs ráže 152 mm. Jejich dislokace byla ověřena mj. v Trutnově.


Pásové prostředky doplňovala celá pestrá směsice vyprošťovacích a ženijních vozidel, často v individuálních úpravách. Modifikace byly odvozeny od tankových podvozků T-55 nebo od různých dělostřeleckých a výsadkových transportérů.


Z kolových OT převažovaly od roku 1969 až do odsunu čtyřosé BTR-60 PB a lehčí dvojosé BRDM-2. Ještě po celá 70. léta však byly mezi uloženou technikou zastoupeny i starší BRDM. Pouze u jednotek druhého sledu na Slovensku (Rožňava, Jelšava) zůstaly do začátku 80. let obrněné automobily BTR-152 a dokonce snad několik průzkumných BTR-40.


související texty:

bojová technika

bojová technika - tanky

bojová technika - obrněná technika

bojová technika - letadla

technika "doč. umístěných" vojsk - tanky

technika "doč. umístěných" vojsk - obrněná technika

technika "doč. umístěných" vojsk - letadla

technika "doč. umístěných" vojsk - dopr. a účelová vozidla


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.