www.TOTALITA.cz

Okupační vojska Varšavské smlouvy v Československu po roce 1968

Podle moskevského protokolu museli čs. představitelé přijmout podmínky, aby po jejich splnění mohla okupační vojska odcházet po etapách: nejprve z měst do vojenských prostorů a dále z vládních budov, rozhlasu a televize. Úplný odchod vojsk byl v nedohlednu.


Pozemní sled intervenčních vojsk při jejich vpádu na čs. území tvořilo 30 divizí sovětské armády (z toho pět tankových a dvě výsadkové), tři polské divize (z toho dvě tankové), jedna motostřelecká divize maďarské armády a jeden bulharský motostřelecký pluk.


Náčelník generálního štábu čs. armády generál K. Rusov ve svém vystoupení na schůzi předsednictva Národního shromáždění 26.8.1968 sdělil, že intervenční vojska (pravděpodobně) disponují 6300 tanky, 2000 děly, 550 bojovými a 250 dopravními letouny. Souhrnné počty vojsk byly odhadovány na více něž 500 000 osob.

Nejdříve z čs. území odcházely divize tzv. prvního strategického sledu, které se vracely do NDR, Polska a Maďarska. Ke 4.11.1968 opustilo naše území 25 sovětských divizí a všechny divize ostatních armád Varšavské smlouvy.


Na základě urychleně uzavřené mezistátní dohody, legalizující pobyt intervenčních vojsk, zůstalo na našem území pět divizí pozemního vojska a jedna letecká divize.


Na základě smlouvy o podmínkách dočasného pobytu (a tím i jeho legalizace) sovětských vojsk v ČSSR, uzavřené 16.11.1968, umožňovalo vytvořit operační uskupení 75 000 osob, 200 letounů a vrtulníků. Na čs. území bylo tak ponecháno pět vševojskových divizí a jedna letecká divize.


Vojenští představitelé okupační sovětské armády pro styk s institucemi čs. civilní správy byli v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Bratislavě, Banské Bystrici a Košicích.související texty:

okupační vojska Varšavské smlouvy v ČSSR po roce 1968

přehled rozmístění sovětských vojsk

Střední skupina sovětských vojsk

odchod okupačních vojsk po roce 1989


technika a značení okupačních vojsk ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Miroslav Sígl

použitá literatura: 79,154,155,156,157,158,159


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.