Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968: TOTALITA
www.TOTALITA.cz

Technika a značení okupačních vojsk v Československu po roce 1968
značení techniky: značení vozidel po Srpnu 68

Styl značení, invazní pruhy

Značky na obrněné i automobilové technice byly vždy v bílé barvě a mnohdy se kombinovaly s invazními pruhy - nebylo to však pravidlem. Symboly často figurovaly i na vozidlech jinak neoznačených (především dopravních, neboť bojová technika byla bílými pruhy označena téměř všechna).


Bílý invazní pruh (pro okamžitou identifikaci vlastních vojsk) tvořil většinou kříž přes celé vozidlo, procházel středem přední i zadní kapotáže (řidčeji byl podle potřeby stranově posunut) a bočnicemi, protínal se zhruba v těžišti horní strany vozidla (u tanků ve vrcholu věže, u nákladních a terénních osobních aut např. i na plachtovině nad úložným prostorem). Pruhy byly málokdy zcela souvislé, vždy byly přerušeny předním sklem kabiny (u dopravních vozidel) nebo různými přivěšenými nádržemi a příslušenstvím (u obrněné techniky), u tanků též hlavní kanónu a nabíječským poklopem.Značky v obrazcích

Byly umístěny tak, aby kvůli nim pokud možno nemuselo dojít k dalšímu přerušení invazního pruhu (v případě, že to povrchové uspořádání na dané technice dovolovalo), nejčastěji před pruhem po směru jízdy (tak tomu bylo na věžích převážné většiny tanků).1. Tento tank obsazující Prahu nesl kódové označení ve čtverci a navíc i původní trojmístné věžové čísloV běžných případech šlo vždy o obrazec rozdělený vodorovnou čarou, kterou můžeme pro zjednodušení popisu považovat za zlomkovou čáru. V čitateli obvykle bylo pořadové číslo vozidla (ale tento prostor mohl zůstat i prázdný). Ve jmenovateli pak byla vyjádřena příslušnost k útvaru, resp. k uskupení jednotek. Šlo o kódové označení sestávající nejčastěji ze dvou čísel (z nich vždy nejméně jedno bylo pouze jednomístné) oddělených pomlčkou.


Ve jmenovateli se ale vyskytly i jiné kódy: písmeno, dvojice písmen nebo kombinace číslice a písmene.


Obrazce, v nichž bylo popsané schéma umístěno, byly evidentně kódovému značení nadřazeny. V Praze se od konce srpna do poloviny listopadu vyskytovala vozidla se značením v následujících obrazcích:


  • čtverec (resp. obdélník blízký čtverci) - nejběžnější značení
  • kosmo postavený čtverec (nebo podélně postavený kosočtverec) - běžný mezi 21. až 28. srpnem, pak méně hojný
  • trojúhelník - vzácně, pouze do konce srpna
  • kruh - pouze v kombinaci s dalším značením
  • komolý kruh (dole seseknutý) - vzácně
  • šestiúhelník - vzácně


Zvláštní postavení asi měly automobily označené ve jmenovateli pouze písmeny. V těchto případech nikdy nešlo o bojovou techniku.


Podle kódových sérií ve jmenovateli bylo možno rozlišit i umístění vojsk na jednotlivých tábořištích v Praze. Např. ve vršovickém areálu Slávie měly značky ve jmenovateli čísla 4-3 nebo 4-4, u strašnických hřbitovů 4-8, na letišti Kbely 1-3, v Bohnicích a okolo Čimického háje II-6 (není jisté, zda šlo o římskou dvojku, nebo o stylizovanou jedenáctku). Všechny uvedené série byly ve čtvercích.


Pro přiblížení situace: ve Vršovicích nesly tanky T-55 včetně čtyř exemplářů T-62 čísla 15/4-4 až 26/4-4, na obrněných automobilech BTR-152 byla tamtéž zaznamenána čísla 5/4-3 až 18/4-3 (vše ve čtverci).


V průběhu září se po Praze poměrně hojně pohyboval automobil GAZ-69, patrně kontrolních a inspekčních orgánů, s číslem 13/1T ve čtverci (přičemž číslo 1 mohlo znamenat velitelskou skupinu, T technický dozor - to však je pouze možná interpretace).


Podobně GAZ-69 se značkou -/K ve čtverci, který se však pohyboval lokálně v prostoru bohnických tábořišť až do listopadu 68. Zde písmeno K mohlo znamenat "комэндатура", tedy velitelství - podobně v případě GAZů se značkami ve čtvercích 4/1K, 7/1K, 10/1K a autobusu odvozeného z nákladního GAZ 63 se značkou 9/1K, pozorovaných ještě 8. listopadu v centru Prahy, kdy patrně vezly početnou vojenskou delegaci, družící se s kolaboranty u příležitosti oslav měsíce přátelství.Jiné značky a znaky

Z uvedeného schématu se vymykalo značení některých dopravních vozidel pouze zvětšenou poznávací značkou. Často (ne vždy) šlo o vozidla bez invazních pruhů.


Vymykalo se i označení evidentně vyjadřující pouze útvar, avšak zároveň doplněné zvětšenou poznávací značkou. Tím se vyznačovaly např. dva nákladní automobily GAZ-66 pozorované 13. října u hlavního nádraží, oba označené 39/2 v kruhu, avšak rozlišené značkami 03-50 MC a 04-42 MC. Značení bylo pouze vzadu, poznávací značky černé.


Popsaná situace platila do plošného odsunu z Prahy v listopadu 1968. Není zcela prokázáno, zda byla takto označována pouze vozidla sovětská, nebo i ostatních armád (alespoň v některých případech).


Značky také někdy byly špatně čitelné, různě poškozené, nekvalitně nastříkané i umazávané a přepisované, což svědčilo o jejich provizorním významu i o spěchu, s jakým byly vytvářeny.


Po 15. listopadu 1968 se struktura značení zcela změnila. Prioritními pro identifikaci se staly poznávací značky vozidel (již výhradně bílé na černém podkladě) a věžová čísla techniky. Značky výše uvedené formy prakticky vymizely nebo byly ojediněle ponechány v setřelé a nečitelné podobě. Zvláštní symboly se sice nepřestaly používat, většina vozidel však již jezdila bez individuálního značení.Značení zvláštních jednotek

Zvláštní značení nesla vozidla vojenské dopravní policie ("regulovčíků") a automobilní inspekce, která při obsazování evidentně sehrála významnou roli (těsně po srpnu převažovaly obrněné automobily, GAZy nebo i motocykly regulovčíků, od začátku roku 69 naopak GAZy automobilní inspekce).


Na těch nebyly bílé pruhy, zato dopravní policie měla po celé délce vozu červený pruh s bílým lemováním, přerušený na dveřích kabiny a vlevo vzadu červenou pěticípou hvězdou s černým středním kruhovým štítkem, většinou též bíle lemovaným, s bílým písmenem P uprostřed.


Automobilní inspekce nesla v té době označení mnohem skromnější: na dveřích a vzadu modrý obdélníkový štítek s černými písmeny ВАИ, mezi přední kapotou a sklem kabiny pak většinou černý nápis na modrém podkladě: ВОЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ.


Obrněné automobily dopravní policie, ale i mnohé osobní GAZy a některá nákladní auta v sestavě ostatních jednotek, byly opatřeny zajímavým detailem: ukazatelem silniční signalizace pro vozidla jedoucí v dlouhých kolonách. Šlo o jakousi zmenšeninu standardního semaforu se třemi světly, která byla umístěna na malém stožárku nad korbou (u obrněné techniky), vlevo vedle kabiny nebo vlevo vzadu. Pravděpodobně žádné z vozidel vedoucích dlouhé kolony naopak neneslo signalizační maják.


Mnohá vozidla vojenské dopravní policie měla rovněž žluté poznávací značky, což svědčilo o přísunu z NDR. Vyskytly se však i černé značky, dokazující příjezd sovětské vojenské policie do Prahy i z území jiných států, možná přímo z SSSR.


související texty:

značení techniky: značení vozidel po Srpnu 68

značení techniky: o čem vypovídaly poznávací značky

značení techniky: některé konkrétní příklady typických ...

značení techniky: pozdější poznávací značky

značení techniky: další značení

značení techniky: jiné značky a nápisy na vozidlech


technika a značení okupačních vojsk v ČSSR po roce 1968

okup. vojska Varš. smlouvy po roce 1968 ... - úvodní strana

rok 1968 - úvodní strana


autor textu: Jiří Slouka


   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.