www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - středa 18. ledna 1989 objektivem televizního zpravodajství
pořad Televizní noviny podrobněji

moderátor Oldřich Vejvoda:

 • Přehled zpráv: rasové nepokoje v Miami.


 • Jemenský komunistický představitel položil věnec ke hrobu Klementa Gottwalda a jednal s Milošem Jakešem a Ladislavem Adamcem. Ocenil SSSR a jeho mírové návrhy.


 • Vídeň: Čs. ministr zahraničí Jaromír Johanes ČST mj. řekl: "...Závazky platí pro všechny, a kdo ukazuje na jiné země včetně ČSSR, by se měl podívat sám na sebe.

  Chci zdůraznit, že narušení veřejného pořádku nemůže tolerovat žádná vláda... zákony platí pro všechny". Johanes se sešel s dánským a západoněmeckým ministrem. Dnes přijede do Vídně Eduard Ševardnadze.

  Ministři ve svých vystoupeních varovali před polemickým tónem, ministři podporují jednání Varšavské smlouvy a NATO. "Evropa to myslí vážně." • SSSR: Gorbačov jednal s Kissingerem - politika odzbrojení.


 • Plzeňská Lokomotivka vyrábí novou lokomotivu.


 • Akademici ČSAV získali diplomy.


 • Dnes se betonovaly základy stanice metra Butovická.


 • Moderátor přečetl stanovisko Národní fronty a poslanců kulturního výboru Federálního shromáždění k výtržnostem na Václavském náměstí.

 • Redaktorka Kateřina Perknerová informovala o "otevřeném dopise studentů pedagogické fakulty UK pražskému primátorovi", kde vyjádřili nesouhlas s provokacemi. Studenti 3. ročníku této fakulty pak na kameru dodali: "... těmto lidem o žádný dialog nejde... existují jiné způsoby, jak na sebe upoutat pozornost...".


 • Anketa k událostem na Václavském náměstí:
  • Dělník: chce "vyhradit prostor, kde se můžou vydovádět, tak jak je to ve světě, ale nebudou nám narušovat naši krásnou pěší zónu, na kterou nikdo z nich nešáhl lopatou ani krumpáčem."
  • Technik "... všechno k čemu tam došlo nikomu neprospívá a je pro všechny škodlivé, nedával bych vinu mladým, zamyslet by se měli rodiče, jak na ně působí...".


 • V Miami pokračují rasové nepokoje. Obrazové záběry věrně doprovázely komentář. "Do pohotovosti byly uvedeny desítky policistů... všude se ozývá střelba (kamera ukazuje střílející policisty) a jsou již tři mrtví, zatýká se na potkání a v ulicích vidíme ohořelé vraky... americký tisk píše o Miami na prvních stranách hned vedle projevu G. Shultze, který udílí lekce v oblasti dodržování lidských práv."


 • USA: pachatel střílel do dětí a pak se sám zastřelil.


 • ...


 • Sport.


související texty:

události 15. ledna

události 16. ledna

události 17. ledna


události 18. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

pořad Aktuality

deník Rudé Právo


události 19. ledna

události 20. ledna

události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.