www.TOTALITA.cz

Varšavská smlouva

Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci, kterou 14.5.1955 ve Varšavě podepsaly jako reakci na vstup Spolkové republiky Německo do NATO.zakládající státy:

  • Albánie (roku 1961 vyloučena),
  • Bulharsko,
  • Československo,
  • Maďarsko,
  • NDR,
  • Polsko,
  • Rumunsko,
  • SSSR.

Smlouva byla uzavřena na dvacet let s automatickým prodloužením o deset let pro státy, které ji rok před uplynutím nevypoví. Smlouva oficiálně zajišťovala vzájemnou pomoc, dojde-li v Evropě k útoku na členský stát, ve skutečnosti mocenskopolitický nástroj SSSR (vedoucí postavení SSSR, přítomnost sovětských vojsk na území členských států).


Výkladem smlouvy (tzv. Brežněvova doktrína) byla dokazována oprávněnost invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 do Československa v zájmu ochrany socialismu.


Dne 30.6.1991 byl tento vojenský pakt v důsledku pádu komunistických režimů v členských zemích zrušen.související texty:

NATO

situace v armádě

militarizace ekonomiky (50. léta)

text Varšavské smlouvy


 

použitá literatura: 16

autor textu: Bedřich Marjánko

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.