www.TOTALITA.cz

rok 1989
Palachův týden - čtvrtek 19. ledna 1989 pohledem denního tisku
propaganda v Rudém Právu

článek: Opakované výtržnosti

PRAHA (Od našeho zpravodaje) - Jak je naše veřejnost informována, dochází od neděle 15. ledna v centru Prahy k opakovaným provokačním akcím a výtržnostem, narušujícím veřejný pořádek a komplikujícím život Pražanů v této části města. Také ve středu v podvečerních hodinách shluk asi jednoho tisíce osob v horní části Václavského náměstí znemožnil běžný všední provoz. Smysl nepovoleného shromáždění i tentokrát vyplynul ze skandovaných hesel napadajících socialistické zřízení i jeho vedoucí představitele.


Podněcovatelům těchto akcí jde o destabilizaci naší společnosti, vytváření nátlaku na socialistický stát. Nelze nevidět, že provokační snahy o konfrontaci se státní mocí se časově shodují se závěrečným zasedáním vídeňské schůzky Konference o evropské bezpečnosti a spolupráci v Evropě.


podepsán:
(wt)
rubrika: Slovo ke dni

článek: O co jim jde?

O co těm živlům jde? Jen o narušení klidu a pořádku. Kdo jsou vůbec ti lidé a co asi dělají, že mají tolik času dnes a denně táhnout ulicemi? My ve fabrice máme jiné starosti! Oni křičí hesla o republice a zpívají státní hymnu. Ale kdo to s republikou myslí upřímně - oni nebo my, co poctivě a svědomitě pracujeme, často nastavujeme své volno, jen aby provoz šlapal a plán byl plněn? Jsme přesvědčeni, že my! Nesetkal jsem se v našem kolektivu s nikým, kdo by vystoupení těchto živlů schvaloval.


Vyprávěl jsem chlapům, i co jsem viděl na vlastní oči v neděli, když jsem s rodinou byl na návštěvě u švagrové v Praze. I co ukázala televize. Někteří, hlavně ti mladší, výtržníci už svým zjevem naznačují, kam patří, a kolem nich je spousta těch, co jen přihlížejí. Slyšel jsem, jak jsou několikrát nabádáni k rozchodu. Ale oni stáli dál jak solné sloupy. Asi se potom moc divili, když vůči nim byl proveden zákrok Bezpečnosti. Na čele přece nemají napsáno, že k organizátorům nepatří. Kdyby uposlechli, nestalo by se tak. Copak si neuvědomují, že tím dělají kulisu výtržníkům?


V kolektivu jsme události kolem výročí nesmyslné smrti J. Palacha odsoudili. Myslím si také, že i vyšší politické kruhy by k nim měly rychleji zaujmout jednoznačné stanovisko. V naší republice potřebujeme klidnou, poctivou prací vytvářet podmínky pro růst životní úrovně lidu, proto si ji rozvracet některými jedinci nedáme.


podepsán:
Kamil Stárek, dělník Královédvorské železárny Beroun - Králův Dvůrsouvisející texty:

události 15. ledna

události 16. ledna

události 17. ledna

události 18. ledna


události 19. ledna

televizní zpravodajství

Televizní noviny podrobněji

pořad Aktuality

deník Rudé Právo


události 20. ledna

události 21. ledna


Palachův týden

Palachův týden objektivem televizního zpravodajství

Palachův týden pohledem denního tisku


Sdělovací prostředky


Jan Palach

Václav Havel

Michail Gorbačov

Charta 77

disent


petice "Několik vět"

Sametová revoluce 1989

Vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: deník Rudé Právo (grafická úprava textu: Totalita.cz)

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.