www.TOTALITA.cz

50. léta
první společenská krize

Ještě za života Klementa Gottwalda byla připravována měnová reforma. Cílem bylo mimo jiné zrušit přídělový systém. Reforma byla připravována tajně a vyhlášena 1. června 1953. Vyvolala masovou nespokojenost, protože přepočtem staré měny na nový kurs bylo postiženo mnoho občanů.


Režim odsoudil necitlivě nespokojenost obyvatel jako projev nepřátelství k státnímu zřízení a moci KSČ. Zasáhl mocensky proti otevřeným projevům nesouhlasu.


Projevila se pravá podstata odborů, které se nejen že nepostavily za své protestující členy ale ještě je i vylučovaly a postihovaly.


Poklesla životní úroveň i reálná výše platů. Postiženy byly sociálně nejslabší vrstvy obyvatelstva.


Rozpor mezi oficiálně hlásanou politikou a faktickými důsledky kroků vedení státu pro dělníky vedly k deziluzi mnohých, dosud vcelku loajálních obyvatel. Poklesl zájem o angažovanost v režimem podporovaných organizacích.


Proto došlo následně k mírným korekturám politického kurzu. Prezident Antonín Zápotocký v projevu ze srpna 1953 dokonce kritizoval nucené zakládání zemědělských družstev.


V srpnu 1953 připravil tzv. srpnové teze, které poprvé připouštěly určité dílčí chyby a mírně kriticky reflektovaly dosavadní politiku. Výsledek tohoto vývoje uvnitř vedení KSČ nakonec ale nevedl ke skutečné změně.


Tuto první krizi představitelé komunistického režimu v Československu úspěšně překonali.
související texty:

druhá společenská krize (vliv XX. sjezdu KSSS)

protirežimní vystoupení ve východním bloku

měnová reforma 1953

kolektivizace v ČSR

pridělový systém


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.