www.TOTALITA.cz

50. léta
Postupné uvolňování

Vedení KSČ konfrontaci s dělnickou nespokojeností v době měnové reformy vydrželo zdánlivě bez úhony. Sociální otřes zejména pro rodiny s dětmi byl ale citelný. Proto se v polovině roku 1953 začaly objevovat první korekce politiky KSČ.


Svůj vliv měly i nepokoje v NDR a nepokoje v Polsku. Dalším faktorem bylo zmírnění tempa zbrojení a tlaku na restrukturalizaci průmyslu po Stalinově smrti.


Prezident ČSR Antonín Zápotocký přivezl z Moskvy v červnu 1953 nové direktivy a sám se chopil jejich uplatňování. Počátkem srpna 1953 vystoupil s projevem, v němž kritizoval dřívější tvrdý postup při kolektivizaci. Výsledkem byly hromadné odchody členů z Jednotných zemědělských družstev.

Na podzim 1953 byl vyhlášen umírněný dokument "Teze o současné hospodářské a politické situaci". Stav ekonomiky se ale přes krátkodobé zlepšení výrazně neměnil. V letech 1953-1955 došlo k trojímu snížení cen.


Zmírnění tlaku bylo ale dočasné. kolektivizace byla zahájena v červnu 1955.


V lednu roku 1955 byla vytvořena první komise ÚV KSČ k přezkoumání politických procesů. O skutečném stupni změny kurzu svědčí to, že komise ukončila po dvou letech svoji práci s nevelkými výsledky a v podstatě výsledky politických procesů potvrdila.


Komunistickému vedení se dařilo obratně držet veškeré snahy o liberalizaci pod kontrolou.související texty:

typy Jednotných zemědělských družstev

situace v armádě

měnová reforma 1953

protirežimní vystoupení ve východním bloku

události ve východním Berlíně 1953

Sovětská okupace Maďarska 1956

události v PLR 1956


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.