www.TOTALITA.cz

50. léta
Politické procesy

charakteristické znaky procesů

Jedním z nejznámějších symbolů padesátých let jsou politické procesy.


Nesly řadu charakteristických znaků: byly formálně vedené podle práva, ale založené na velmi obecné formulaci trestných činů. Ty byly pak prokazovány výpověďmi obžalovaných a nikoliv věcnými důkazy.


Výpovědi byly spontánní a ideologicky nepřirozeně dokonalé. Byly totiž dlouhodobě připravovány a vynucovány ve vazbě Státní bezpečnosti za použití řady rafinovaných nástrojů.


Dále zaznamenáváme výrazný podíl mimosoudních faktorů na přípravě i průběhu procesů: zákulisní ovlivňování a řízení vedením komunistické strany, organizování nátlakových masových kampaní s využitím veřejnosti a médií.


Procesy nikdy nebyly samoúčelné, vždy byly součástmi komplexnějších opatření.procesy po roce 1950

Krátce po únoru 1948 se na toto poli KSČ až na výjimky ještě příliš nevedlo. Rok 1950 právě znamená přelom a vlastně počátek typických politických procesů.

V dubnu 1950 proces s představiteli řeholí Augustin Machalka a spol. spolu s aférou kolem "číhošťského zázraku" a likvidací klášterů v dubnové "akci K" byl zahájením tvrdé kampaně proti katolické církvi.


V červnu 1950 proces s Miladou Horákovou a spol. odstartoval desítky dalších procesů a doslova krvavou likvidaci možných nekomunistických oponentů režimu.


Na přelomu let 1950-1951 pak došlo k čistkám ve vlastních řadách KSČ, které vyvrcholily v listopadu 1952 procesem s generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským a jeho údajným protistátním spikleneckým centrem.


Většina největších a nejtypičtějších politických procesů se tak odehrála v první polovině padesátých let.


účel konání procesů

Účelem procesů bylo potrestat a vyřadit ze hry politické oponenty, preventivně zastrašit i dosud pasivní či neodhalené nepřátele a celou veřejnost.


Výsledkem bylo i zatažení veřejnosti do spoluúčasti, do kolektivního souhlasu s procesy a tedy učinit z ní jistým způsobem spolupachatele.


Procesy byly i nástrojem společenské mobilizace proti nepřátelům, tak jako ve všech ostatních sovětských satelitech.související texty:

procesy


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.