www.TOTALITA.cz

50. léta
militarizace ekonomiky

Záměr přezbrojit armádu a připravit ji na účast v očekávaném vojenském konfliktu mezi Východem a Západem se dařilo naplňovat jen pomalu.


Počátkem roku 1951 byl přijat ÚV KSČ Plán maximální zbrojní výroby v letech 1951-1953, nazvaný "zbrojní tříletka". Přijetí tohoto plánu vedlo k úpravám celkového pětiletého plánu čs. ekonomiky, k ještě větší orientaci na těžký průmysl, k ještě rozsáhlejším investicím.


Přes proklamovaný boj za mír došlo k militarizaci čs. ekonomiky.


Upřednostňování zbrojní výroby vedlo logicky k úpadku lehkého průmyslu, deformaci struktury průmyslu a snížení životní úrovně.vysoké výdaje na zbrojení

Čtyřprocentní podíl vojenské výroby roku 1950 na celkové průmyslové výrobě se v roce 1952 zvedl na 27%! Náklady na financování Ministerstva národní obrany vzrostly z necelých 18 miliard v roce 1949 na 66 miliard v v roce 1953. Činily stabilně necelých 20% státního rozpočtu.


Tuto skutečnost byla utajována, oficiálně byly přiznávány státní výdaje na zbrojení ve výši méně než 10% státního rozpočtu.organizační podpora vojenské výroby

Vojenská výroba byla podporována na všech úrovních KSČ i státní správy. Na ministerstvech a centrálních úřadech byly v roce 1950 zřízeny orgány branného hospodářství.

V průmyslových podnicích podílejících se jakkoliv na vojenské výrobě byl vybudován systém plánovacích, kontrolních a poradních orgánů.


Přes uplatňování těchto mimořádných nástrojů byly hledány stále nové cesty k rozpohybování tohoto úseku socialistického hospodářství. Plány zbrojní výroby se totiž nedařilo plnit. V roce 1951 byl plán splněn na 65%.


Nedařilo se ani v dalších letech a plán musel být opakovaně snižován.


V reakci na smrt Josefa Stalina v březnu 1953 i s ohledem na důsledky obrovského tlaku vyvíjeného na výrobní kapacity bylo tempo militarizace průmyslu poněkud sníženo.dodávky uranu do SSSR

Do jisté míry souvisí s militarizací ekonomiky i obrovský rozvoj uranového průmyslu.


Od roku 1945 byla do Sovětského svazu dodávána z Československa veškerá vytěžená uranová ruda.


Ve druhé polovině padesátých let došlo k uspokojení požadavků sovětského zbrojního průmyslu na suroviny pro výrobu jaderných zbraní.


Od počátku šedesátých let se stala pro Československo těžba uranové rudy a její dodávky do SSSR již trvale zcela nerentabilními.související texty:

situace v armádě

smrt Stalina a Gottwalda

Varšavská smlouva

NATO


50. léta - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.