www.TOTALITA.cz

příprava akce "K"

Koncem roku 1949 schválilo komunistické vedení likvidaci klášterů. Tomuto kroku předcházela politická a ideologická příprava, jejíž hlavním bodem mělo být zatčení a proces s významnými představiteli řádů.

15.března 1950 začalo zatýkání

spojené s důkladnými prohlídkami klášterů.


31.března 1950 začal proces

s těmito deseti představiteli řeholních řádů:


 • Augustin Machalka,
  opat premonstrátského kláštera v Nové říši;


 • Vít Tajovský,   (detail)
     opat premonstrátského kláštera v Želivě;


 • František Šilhán,
  provinciál jezuitů;


 • Adolf Kajpr,   (detail)
     jezuita, šefredaktor "Katolíka";


 • František Mikulášek,   (detail)
     jezuita - šefredaktor časopisu "Dorost";


 • PhDr. Josef Jan Evangelista Urban,
  františkán;


 • ThDr. Josef Silvestr Braito,   (detail),
     dominikán - šefredaktor revue "Na hlubinu";


 • ThDr. Ján Mastiliak,
  redemptorista řeckokatolík;


 • Jan Blesík,
  redemptorista;


 • Stanislav Barták,
  kněz-provizor prem. kláštera v Nové Říši.
pohled na členy soudu

pohled na členy soudusoudu předsedal:

JUDr. Jaroslav Novák,


státní prokuraturu zastupovali:

Dr. Karel Čížek, Dr. Urválek a Dr. Brožová.
pohled do soudní síně

pohled do soudní síněMonstrproces vyvolal zděšení mezi věřícími, a ne jenom mezi nimi. Kampaň vedoucí ke kompromitování řeholí vrcholila. Ve sdělovacích prostředcích byly uveřejňovány "dopisy pracujících" odsuzující "protistátní a vlastizrádnou činnost" řeholníků.


Osm dní po skončení procesu dal generální tajemník strany Rudolf Slánský pokyny krajským sekretariátům strany provést   akci "K"související texty:

Památník obětem internace (Králíky)

 

[ma]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.