www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu   - domácí

Současně z převzetím moci v únoru 1948 začali komunisté pronásledovat skutečné i domnělé odpůrce nového režimu. Propuštění ze zaměstnání, vylučování ze studia, věznění, konfiskace majetku. Tímto způsobem se radikalizovali i dosud pasivní občané.vznik odbojových skupin

V období od února 1948 zhruba do poloviny padesátých let vznikaly v Československu tisíce odbojových skupin. Údaje o jejich počtu, počtu zapojených členů a výsledcích není díky jejich množství i chybějícím dokumentům možné spolehlivě zjistit.statistika "druhé strany"

V letech 1950-1953 bylo za aktivní "nepřátelskou činnost proti ČSR" odsouzeno celkem 14809 osob, z toho 12980 členů 1979 odbojových skupin. (Zpráva statisticko-evidenčního odboru hlavní správy StB z 8. 9. 1967 - A MV fond A 7 inv. jednotka 501)


Podle zprávy ministra vnitra Rudolfa Baráka ze dne 18. 2. 1954 pro politický sekretariát ÚV KSČ bylo jen za období 1. 10. 1953-31. 1. 1954 StB uvězněno 728 členů 87 odbojových skupin.


Charakter a činnost skupin byl velmi různorodý. Jejich velkou slabinou bývalo nedocenění konspirace, lehkomyslnost a někdy touha po dobrodružství.

role StB

Činnost některých skupin byla bohužel částečně či zcela vyprovokovaná Státní bezpečností, v řadě případů kontrolovaná agenty nebo kádrovými příslušníky StB vydávajícími se za odbojáře a kurýry ze zahraničí.příklady činnosti odbojových skupin

Skupiny pochopitelně až na výjimky nevedly záznamy o svých aktivitách. Aktivity však byly rozmanité. Byly inspirovány zkušenostmi z II. odboje.


Velmi často spočívaly především v organizování ilegálních přechodů státních hranic, organizaci ozbrojených nebo politických struktur využitelných pro případ převratu, ve výrobě a distribuci protikomunistických letáků, shromažďování zbraní, aktivní zpravodajské činnosti pro zahraniční služby nebo čs. exil, přechovávání či provozu vysílacích stanic, ukrývání a péčí o občany ohrožené zatčením a zahraničních kurýry.


Jen v některých případech skupiny prováděly nebo připravovaly ozbrojené sabotáže či atentáty. Pokud byla činnost odbojářů Státní bezpečností odhalena, hrozily jim vysoké tresty vězení i smrt.historie jednoho pokusu o státní převrat:příklady odbojových skupin:

odbojové skupiny očima KSČ:související texty:

domácí sdělovací prostředky

seznam popravených


třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.