www.TOTALITA.cz

třetí odboj v Československu   - domácí
Prokešův puč

Asi nejdále dovedený pokus o státní převrat v komunistickém Československu byla akce známá jako Prokešův puč.


Cílem spiklenců byla obnova demokratických poměrů v komunistickém Československu.plán organizátorů

Akce měla být zahájena dne 17. 5. 1949 ve tři hodiny po půlnoci v Praze. Hlavními organizátory byli mjr. Květoslav Prokeš, advokát JUDr. Jaroslav Borkovec a bývalý kriminální rada Rudolf Hrbek.


V průběhu převratu měly být obsazeny důležité objekty v Praze: ústředí SNB v Bartolomějské ulici, generální štáb armády v Dejvicích, některá ministerstva, Československý rozhlas, letiště v Ruzyni a ve Kbelích a mimo Prahu pak některé důležité vojenské posádky.


K získání spolehlivých kádrů měli být v první fázi osvobozeni i političtí vězni z věznice na Praze-Pankráci.


Následovat měla internace vlády a prezidenta, rozehnání Lidových milicí, SNB a komunistických institucí. Na přechodnou dobu měla moc v zemi převzít armáda.


Mjr. Prokeš dokázal získat pro provedení převratu i příslib pomoci těžkými zbraněmi - tanky a dělostřelectvem z mimopražských posádek.

Převrat byl připravován od února 1949, původně i se současným zahájením převratu na Slovensku tamními důstojníky armády. Kromě vojáků se měli na převratu podílet členové organizací Sokol, Orel a Junák.prozrazení akce

Vzhledem k rozsahu akce, kdy byly oslovovány snad stovky důstojníků armády a dalších osob došlo k jejímu prozrazení. Čtyři dny před plánovaným datem se objevil mezi členy vedení spiklenců provokatér a dvacet hodin před sjednanou hodinou zahájení převratu zatkla StB nejméně 58 osob. Někteří ze spiklenců byli zatčeni velmi krátce před plánovaným zahájením akce.tresty

Po dvouměsíčním vyšetřování bylo v procesu odsouzeno 42 lidí, z toho šest rozsudků smrti (mjr. Květoslav Prokeš, Jaroslav Borkovec, škpt. Vratislav Janda, Emanuel Čančík, Vratislav Polesný a Josef Charvát).


Rudolf Hrbek a další dva na doživotí, ostatní obžalovaní byli odsouzeni až na 25 let vězení. Odsouzení k trestu smrti byli popraveni na Pankráci 5. listopadu 1949.


Tzv. Prokešův puč byl odvážným a v rámci tehdejších možností i dobře organizovaným projektem. Bez ohledu na asi nevyhnutelné prozrazení akce byla ale velkou neznámou reakce části armády a obyvatelstva.související texty:

seznam popravených


třetí odboj - domácí

třetí odboj - zahraniční

třetí odboj - úvodní strana


autor textu: Prokop Tomek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.