www.TOTALITA.cz

odbojová skupina bratří Mašínových
akce za osvobození Ctirada Mašína

V době Ctiradova nedobrovolného pobytu v Jáchymově podnikala část skupiny kroky na jeho eventuální osvobození.


Nejdříve se Václav Švéda s Josefem Mašínem přihlásili v Jáchymově jako dobrovolníci. Nábor civilistů se však vztahoval pouze na odborníky a navíc to bylo riskantní. Bylo nutné vyřešit i otázku následného transportu zúčastněných do bezpečí. A zde bylo třeba peněz jako úplatků dalším osobám.


Zbyněk Janata navrhl přepadení vozu, který dopravuje peníze na výplaty do hedvíkovského podniku Kovolis, kde pracoval. Prostředí znal a navíc se nejednalo o soukromé, ale státní prostředky.

Akci se podařilo provést 2. srpna 1952. Josef Mašín s Václavem Švédou zastavili u obce Žleby auto s penězi, směřující z Čáslavi do Hedvíkovic.


Zajali čtyřčlennou posádku. Vše probíhalo podle plánu. Poté však jeden člen posádky vytáhl do té doby schovanou pistoli a chtěl začít střílet na Josefa, který byl v té chvíli neozbrojen. Ten se na něj vrhl a během následné potyčky, byl pokladník Rošický, člen Lidových milicí vlastní zbraní usmrcen.


Zbývající členové posádky byli přivázáni ke stromům v lese a skupina uprchla s částkou téměř 900 000 Kčs.


Milan Paumer:
Václav Švéda byl ženatý. Znal jsem jeho manželku i malou dceru Ludmilu. Jednou jsem se jej zeptal, proč to vše dělá. Odpověděl mi, že nechce, aby jeho děti vyrůstaly v tomhle systému.


  předchozí strana
  následující strana
  bratři Mašínové úvodní strana

[vk], [58]odkazy ] autoři ] věcný rejstřík ] zdroje ] jmenný rejstřík ]
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.