www.TOTALITA.cz

Pomníky obětem komunismu

Pomníkem v tradičním slova smyslu je nejčastěji socha nebo sousoší stojící na veřejném prostranství. Od jiných plastik či architektonických objektů se pomník odlišuje zejména svou mimoestetickou funkcí - v prvé řadě je totiž symbolem, pak teprve artefaktem.


Přestože pomníky znala již antika, jejich klasická doba nastala teprve v druhé polovině 19. století, kdy se pomníky staly významným urbanistickým prostředkem. Současně také pro moderní státy, národy a společenské skupiny představovaly reprezentativní symboly.


Pomníky zdůrazňovaly význam konkrétních historických osobností a událostí, k nimž se jejich zadavatelé hlásili - není proto překvapivé, že výstavbu řady pomníků doprovázely vášnivé spory o interpretaci dějin.


Každá změna režimu s sebou přinášela současně nejen nová pamětní místa, ale také obrazoborecké vlny.

Společným jmenovatelem pomníků obětí komunistického režimu je snaha o uctění a připomenutí památky osob, které byly různým způsobem postiženy a jejichž osudy jsou s místem umístění pomníku určitým způsobem spojeny. Řada z nich ovšem nemá tradiční "pomníkovou" podobu - na veřejných místech byly vzhledem k nedostatku času a finančních prostředků nejčastěji instalovány pamětní desky či jednoduché busty. Pouze některé jejich autoři koncipovali jako architektonické dílo, které významně dotváří krajinu (nejznámější je patrně Pomník obětem komunismu v Praze 5). 


[pvb], [71,72]

fotografie na stránce: Petr Blažek

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.