www.TOTALITA.cz

Babický případ

Cílem KSČ v babickém případu bylo zastrašit nejen obyvatele, ale zlikvidovat možné nepřátele režimu a exemplárně je potrestat. V tomto případě soukromě hospodařící zemědělce a představitele církve.


Babice, malá obec ležící v okresu Moravské Budějovice, jsou proto dodnes synonymem třídního boje, který proti československým občanům v padesátých letech KSČ vedla.


Případ tří zavražděných komunistických funkcionářů v místní škole posloužil komunistické propagandě jako čítankový příklad kapitalistické snahy násilím zvrátit u nás poúnorové poměry.


Přitom ve skutečnosti babický případ patří k nejotřesnějším vykonstruovaným politickým procesům v Československu.


Vražda v babické škole byla jen tragickou epizodou v rozsáhlé akci KSČ a Státní bezpečnosti proti zemědělcům, kteří odmítali vstoupit do tehdy vznikajících JZD, a proti katolickým kněžím, kteří měli na obyvatele větší vliv než komunističtí funkcionáři.

Babický případ znamenal předěl v politických monstrprocesech. Do té doby byly organizovány proti "politicky organizovaným skupinám" (například soudní proces s Miladou Horákovou), proti církevním představitelům (proces se Stanislavem Zelou a spol.) a vojenským důstojníkům (případ kapitána Karla Sabely) apod.


Babické procesy byly totiž poprvé vedeny proti uměle vytvořeným skupinám lidí.


Po amnestii a zkrácení trestu v 60. letech se někteří odsouzení po svém návratu z vězení snažili o rehabilitaci a obnovy procesů. Ovšem neúspěšně. Naději jim přineslo až Pražské jaro 1968. Všichni postižení si znovu zažádali o rehabilitační soudní řízení. Ovšem okupace a následná normalizace další pokus o spravedlivou rehabilitaci postižených opět zmařily.


Až po roce 1989 byly oběti babického případu rehabilitovány. Zato vinicí justičních zločinů nebyli dodnes potrestáni. Není také úplně objasněno pozadí některých událostí a činnost Ladislava Malého.

Lidé znají babický případ většinou jen z komunistické propagandy a podle jednoho z dílů normalizačního seriálu Třicet případů majora Zemana, kde byla fakta záměrně překroucena, aby odpovídala režimnímu výkladu.


související texty:

Babický případ

události v Babicích

Babický monstrproces

další Babické procesy

mimosoudní postihy

cesta k Babickému případu


fotogalerie: Babický případ

fotogalerie: Babický případ - z vyšetřovacího spisu

Příběh rolníka Stanislava Žákovského

Milan Krejčiřík: Rudá spravedlnost

Milan Krejčiřík: Poslední soud v kauze Babice


Únor 1948

Státní bezpečnost

TV seriál 30 případů majora Zemana - 25. díl


záznam pořadu ČR o babickém procesu díl:
   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.

videa tv-mis.cz

obec Babice

obec Babice - mapaPolitické procesy v ČSR v 50. letech - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 35,104

   
   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.