www.TOTALITA.cz

Rudá spravedlnost

Když mého spolužáka Stanislava Nahodila vyhodili před maturitou z gymnázia v Moravských Budějovicích, netušil, že je to počátek rodinné tragedie. Vrátil se na rodný statek do Loukovic a pomáhal při žňových pracech. Tam ho zastihla 3. července 1951 zpráva, že v sousedních Babicích byli zavražděni tři funkcionáři Národního výboru. Teroristickou akci zorganizoval agent StB Ladislav Malý a stala se záminkou k rozpoutání brutální represe, která pamětníkům na Moravskobudějovicku připomínala řádění nacistů za druhé světové války po atentátu na Reinharda Heydricha.


Dva dny před zahájením prvého soudního procesu v Jihlavě rozhodl politický sekretariát komunistické strany ve složení Klement Gottwald, Antonín Zápotocký, Viliam Široký a Rudolf Slánský, že v procesu bude vyneseno 7 rozsudků smrti, odsouzeným bude zabaven majetek a rodinní příslušníci budou vystěhováni. Ve čtrnácti politických procesech bylo odsouzeno 105 obžalovaných, z toho 11 dostalo trest smrti, 4 osoby doživotí a 90 osob úhrnný trest 1243 let těžkého žaláře.


Nahodilův bratr Jindřich byl odsouzen na 23 let, strýc Antonín Plichta, statkář ze sousedních Šebkovic, aktivní účastník protinacistického odboje za druhé světové války, byl popraven, ačkoliv s Babickým případem neměl nic společného, dvaadvacetiletého bratrance Antonína Plichtu zastřelil agent StB Malý při zásahu bezpečnostních složek a lidové milice, druhý bratranec Stanislav Plichta byl při přestřelce těžce zraněn. Trestu neušel ani příbuzný z rodu Plichtů, který v té době studoval na Vyšší lesnické škole v Písku. Ve vězení a uranových dolech strávil více než deset let.


Těžce zraněného Stanislava Plichtu dávali lékaři dohromady téměř dva roky. K soudu v Praze ho přivezli na invalidním vozíku. Byl zcela ochrnutý na dolní polovině těla, měl zaveden umělý vývod, na hlavě velkou jizvu po vyoperované střele. Dostal trest smrti. Bezmocného a zcela nepohyblivého člověka přinesli pod šibenici a oběsili. Justiční vražda byla dokonána - rudé spravedlnosti bylo učiněno zadost.


související texty:

Babický případ

Milan Krejčiřík: Poslední soud v kauze Babice

seznam popravených

vzpomínky - úvodní strana


autor textu: Milan Krejčiřík

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.