www.TOTALITA.cz

Československý rozhlas
50. léta - příklady cenzurních zásahů v rozhlasovém vysílání

Denní zpráva č. 4
Hlavní správy tiskového dohledu, 10. listopad 1953

Druhý bod hlášení se týká rozhlasové relace o V. I. Leninovi. Ve vzpomínce pamětníka byl tento popis z jakési schůze:


"Levou ruku si položil na čelo, přikrývaje si oči a nos. Bylo vidět jen rovná ústa s hrubým knírkem a neoholenou tvář. Jen ten, kdo ho dobře znal, si mohl všimnout, že ve štěrbině mezi prsty unaveně přikrývajícími jeho obličej, se dívá ostré, lstivé oko na hovořícího a pozoruje hru v obličejích ostatních."


Plnomocník přikázal slovo "lstivé" vyškrtnout. Jeho vedoucí hlášení doplnil: "Bude jednáno s vedením literárně dramatické redakce, jak se toto urážlivé slovo do relace dostalo."Denní zpráva č. 5
Hlavní správy tiskového dohledu, 12. listopad 1953

Další zásah v Čs. rozhlase se týkal ochrany státního tajemství. V souvislosti s líčením cesty Štafety míru a přátelství se reportér rozhovořil o přehradě ve Slapech:


"Přes boky přehradní zdi se položí pohodlná silnice, která u paty přehrady vystoupí do výše 55 metrů a půjde po délce 40 km dlouhého slapského jezera... až se namontují turbiny, bude ze Slap denně proudit tolik elektřiny, kolik spotřebuje 2 300 rodin za rok."


Z těchto údajů bylo podle názoru nejvyššího cenzora "možno vypočítat kapacitu slapské přehrady a elektrárny, kterou jest třeba utajovat, a proto plnomocník provedl zásah".


Denní zpráva č. 6
Hlavní správy tiskového dohledu, 18. listopad 1953

Ze slovenské rozhlasové relace o SSSR plnomocník vyřadil slovo "prirodzené" v této souvislosti:


"V socializme dostáva rodina všetky možnosti, aby mohla rásť, pevnieť a uspokojiť každodenné prirodzené potreby človeka."


Pražský šéf HSTD k tomu přidal vysvětlení: "Zásah byl správný, protože odstranil nápadnou dvojsmyslnost."

Denní zpráva č. 10
Hlavní správy tiskového dohledu, 30. listopad 1953

Těžko uhádnout, zda další zásah spadal do oblasti státního tajemství nebo obecného zájmu. V rozhlasové Podvečerní besedě se mělo vysílat vyprávění starého dělníka o bídě za první republiky ve srovnání s dnešním životem:


"Můj druhý syn, který se také vyučil soustružníkem, je nyní u Sboru národní bezpečnosti a má zařízený byt, o jakém se mi nikdy ani nesnilo."


Plnomocník však údaj o synově povolání vypustil: "Vyzdvihování dobrého zajištění příslušníků SNB by se nesetkalo se žádoucím ohlasem u těch, kteří nedoceňují úlohu SNB."

související texty:

ČRO - 50. léta

ČRO - 50. léta - situace v Čs. rozhlasu

ČRO - 50. léta - institucionální postavení ve společnosti

ČRO - 50. léta - cenzura

ČRO - 50. léta - příklady cenzurních zásahů


cenzura

Hlavní správa tiskového dohledu


domácí sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 60

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.