www.TOTALITA.cz

cenzura
Hlavní správa tiskového dohledu

Vznik HSTD

Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) byla, podle sovětského vzoru, ustavena při předsednictvu vlády vládním usnesením č.17/1953 Sb. a svou působnost zahájila od 1. srpna 1953.


Dalším vládním usnesením ze září 1953 pak byla převedena do kompetence Ministerstva vnitra (HSTD MV).Plnomocníci

Úřad se při průběžných konzultacích se sovětskými experty z moskevské centrály Glavlitu postupně formoval bez jakéhokoliv zákonného podkladu. Z počátečního počtu 96 cenzorů, dle slovníku Ministerstva vnitra "plnomocníků", se jejich stavy postupně zvyšovaly na 270 stálých pracovníků a dalších 250 externistů v okresech z členů tamních aparátů KSČ.Utajované oblasti

Zásahy byly rozděleny na T - tajné (ochrana státního tajemství) a O - ohledně obecného zájmu; což byla vágní oblast, kterou bylo lze různě vykládat a nejednou se stala předmětem sporů s redaktory.Činnost cenzorů

Cenzoři podávali na Ministerstvo vnitra Denní zprávy, podepsané náčelníkem HSTD MV nebo jeho zástupcem. Posílali obtahy na příslušné oddělení ÚV KSČ, s jehož pracovníky některé zásahy předem konzultovali.

Podle Statutu HSTD, vydaného v roce 1955 tajným rozkazem ministra vnitra Rudolfa Baráka, byl úřad podřízen náměstkovi ministra vnitra; náčelníka jmenoval ministr.Oddělení zvláštních úkolů

Součástí HSTD MV bylo v tisku, rozhlase i televizi Oddělení zvláštních úkolů. Průběžně prověřovalo a doplňovalo kartotéku údajů spadajících pod státní tajemství i pokyny ve věcech obecného zájmu.Vzdělání cenzorů

Kvalifikace "plnomocníků" byla katastrofální. Dle dokladu z roku 1963 mělo jen základní školu 34,9 % cenzorů, nižší střední 16,8 %, maturitu mělo 32,9 %, vysokou školu 15,4 %, stranickou 1,6 % a 23,4% cenzorů absolvovalo Univerzitu marxismu-leninismu.Zánik HSTD

V první polovině 60. let se stupňoval tlak kulturních pracovníků, spisovatelů, redaktorů periodik, rozhlasu i televize na zrušení cenzury v zájmu tvůrčí svobody.


HSTD zanikla v roce 1966. Zákonem č. 81/1966 Sb. však byla zřízena Ústřední publikační správa a tím cenzura prvně zákonně legalizována.


související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.