www.TOTALITA.cz

Rušení zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo - 60. léta


V roce 1961 schválilo politické byro KSČ na návrh nového ministra vnitra Štrougala změnu taktiky. Nastal přechod od masivního rušení k výběrovému.


Posíleno bylo rušení SE, Hlasu Ameriky (VOA), Vatikánu a Madridu.


Bylo ukončeno rušení Rádia Kanada a Luxemburk (s výjimkou politických komentářů), BBC (s výjimkou vysílání ve slovenštině) a zcela pak stanic Paříž a Řím. Možnost opětovného rušení však musela být uchována.rok 1966

Znamenal další omezení rušení. Nahražení několika středisek lokálního rušení výkonem dálkových československých a sovětských rušiček, zrušení sítě, připravené rušit TV vysílání v pohraničí.

Pražské jaro 1968

již od února 1968 bylo, po kritice veřejnosti, připravováno úplné zastavení rušení zahraničního vysílání, včetně ukončení rušení vysílání do Československa sovětskými vysílačkami. Mezi důvody byla uváděna např. malá účinnost rušení, zastaralost techniky i mezinárodní dohody, které ČSSR ratifikovala a také zdravotní rizika v oblastech intenzivního rušení. Ministerstvem vnitra byl zpracován harmonogram prací a rozkaz ministra vnitra. K jeho provedení však již nedošlo. Došlo k sovětské okupaci.srpen 1968

Dne 22.8.1968 bylo v v 7.00 hodin ukončeno rušení zahraničního rozhlasu. Kapacity rušiček byly využity k vysílání legálního programu Čs. rozhlasu a k rušení vysílání sovětské okupační vysílačky Vltava. Od 23.8. byla však postupně činnost rušiček obnovována tak, jak byly obsazovány sovětskými vojsky.
ze zprávy ministra vnitra Štrougala pro PÚV KSČ ze dne 12.2.1964

střediska rušení:

Plzeň (dálkové)

KV:
9 vysílačů
5 vysílačů
SV:
2 vysílače


každý 10kW
každý   1kW

každý   1kW

Košice (dálkové)

KV:
10 vysílačů
5 vysílačů


každý 10kW
každý   1kW

Praha (lokální)

KV:
29 vysílačů


každý   1kW

České Budějovice (lokální)

KV:
13 vysílačů


každý   1kW

Karlovy Vary (lokální)

KV:
15 vysílačů


každý   1kW

Ústí nad Labem (lokální)

KV:
13 vysílačů


každý   1kW

Liberec (lokální)

KV:
13 vysílačů


každý   1kW

Hradec Králové (lokální)

KV:
6 vysílačů
výstavba 9 nových


každý   1kWministerstvo vnitra k rušení používalo:

SV:

40 vysílačů, 582kW

prům. 6-7hod. denně

DV:

2 vysílače, 380kW

3-4hod (vč. rušení pro SSSR)

KV:

220 vysílačů, 700kW

16-18hod (území ČSSR a SSSR)


Brno (lokální)

KV:
12 vysílačů


každý   1kW

Gottwaldov (lokální)

KV:
14 vysílačů
SV:
1 vysílač
1 vysílač


každý 10kW

             3kW
             1kW

Jihlava (lokální)

KV:
10 vysílačů


každý   1kW

Ostrava (lokální)

KV:
10 vysílačů
5 vysílačů
SV:
1 vysílač


každý 10kW
každý   1kW

             1kW

Olomouc (lokální)

KV:
15 vysílačů


každý   1kW

Bratislava (lokální)

KV:
14 vysílačů


každý   1kW


Provoz (částečně propojený s provozem běžných vysílačů) obsluhovalo 72 pracovníků. Na MV se rušením zabývalo 480 osob (mzdy 9,5 mil. Kčs ročně).


navrhovaná intenzita rušení:

SE měla být rušena v dosavadním rozsahu, Madrid a Vatikán výběrově, Hlas Ameriky, BBC, Deutsche Welle, Paříž a Kanada rušena být neměla.


Lokální rušení mělo být nahrazeno dálkovým. Za tím účelem byla prohloubena spolupráce se SSSR.související texty:

rušení v 50. letech

rušení v 60. letech

rušení v 70. letech

rušení v 80. letech


rušení zahr. rozhl. vysílání pro ČSSR - úvodní strana

Svobodná Evropa - úvodní strana

zahraniční sdělovací prostředky - úvodní strana

sdělovací prostředky - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 63

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2023 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.