www.TOTALITA.cz

Státní Bezpečnost    -  informátor

  1. období 1948 - 1950

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezidentInformátor je vázaná osoba, jež pravidelně informuje nebo plní tajné příkazy StB služby a je touto pravidelně obsluhována. Není považován za agenta, poněvadž nepožívá důvěry nepřítele.


a) stálý informátor     (SI)   jedná z přesvědčení

b) stálý informátor P (SIP) nejedná pouze z přesvědčení  2. období 1950 - 1954

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního bytu


Informátor (I) - spolupracovník formálně zavázaný, pravidelně obsluhovaný, který podává zprávy z objektů státně-bezpečnostního zájmu.  3. období 1954 - 1962

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného schůzkového bytu


 • 1) Informátor je tajný spolupracovník orgánů ministerstva vnitra, vázaný zpravidla na vlasteneckém základě a dávající informace o nepřátelských elementech ze svého okolí. Informátor může být zavázán i na základě kompromitujících materiálů.


 • 2) Informátor vyplňuje následující úkoly:


 • a) odhaluje osoby nepřátelské lidově demokratickému zřízení, akty protistátních projevů a včas o nich informuje orgány MV.


 • b) účastní se rozpracování konkrétních osob a v souvislosti se svými možnostmi pomáhá odhalovat zločinnou činnost nepřátel.


 • c) plní jiné příkazy orgánů MV spojené s ochranou státního tajemství a zvláště důležitých objektů ve státě i při pátrání po zločinci.


 • 3) Informátor se získává i k úzce speciálním cílům:


 • a) pro odvrácení diverzních aktů. Informátor odhaluje a upozorňuje na diverzní úmysly nepřítele, signalisuje o faktech rušení výrobních procesů, pravidel technické výroby, bezpečnosti výroby a jiné, jimiž mohou být zamaskovány diverzní a škůdcovské akce. Protidiverzní informátoři se získávají v důležitých průmyslových závodech (uhelných a rudných dolech, železnicích, závodech zbrojní výroby, elektrostanicích, vojenských skladech atd.), v místech zranitelných diverzí.


 • b) pro ochranu státních hranic. Informátor včas sděluje orgánu MV poznatky o všech podezřelých podivných osobách, objevujících se v pohraničním pásmu a o faktech narušení hranic.


 • c) pro získání ustanovečních i charakterizujících údajů.


 • d) pro pátrání po protistátních zločincích.


 • 4) Informátor může být převeden do kategorie agentů v tom případě, získá-li možnost v procesu agenturně operativní práce s orgány MV proniknout v to či ono nepřátelské prostředí nebo vést rozpracování jednotlivých protistátních zločinů.


  4. období 1962 - 1972

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) informátor

     c) rezident

     d) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník

Informátor je tajný spolupracovník Státní bezpečnosti získaný na dobrovolném, zejména vlasteneckém základě. Na rozdíl od agenta se informátor zpravidla nezískává pro rozpracování konkrétního případu, ale především na důležitých objektech, v místech soustředění nepřátelských živlů, v pohraničí apod.


Informátor musí mít možnost a schopnost plnit tyto státně bezpečnostní úkoly:


 • a) získávat poznatky o skrytých nepřátelských projevech, odhalovat osoby, které jsou iniciátory těchto projevů, zjišťovat nepřátelské úmysly a činnost osob, které mají záporný poměr k socialistickému zřízení,


 • b) zjišťovat podezřelé styky vizových cizinců, pomáhat při ochraně naší ekonomiky, státních hranic, všech prostředků dopravy, poskytovat odborné posudky technického, vědeckého, uměleckého a jiného charakteru,


 • c) provádět dílčí úkoly při používání operativních prostředků, získávat údaje pro potřeby ustanovky,


 • d) podle pokynů operativního pracovníka provádět preventivně výchovná opatření s cílem, aby bylo včas zabráněno a předcházeno nepřátelským projevům, hospodářským škodám a rozšiřování záporného vlivu nepřátelských živlů.

Informátoři jsou vybíráni z řad občanů, majících široké styky s lidmi na pracovišti nebo v místě bydliště a požívají jejich důvěry, (kteří) jsou ukáznění, seriózní a důslední, dovedou zachovávat při spolupráci se Státní bezpečnosti zásady konspirace.  5. období 1972 - 1978

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Není definován.  6. období 1978 - 1989

struktura spolupracovníků v tomto období:

1. tajný spolupracovník

     a) agent

     b) rezident

     c) majitel (držitel) konspiračního nebo propůjčeného bytu

2. důvěrník


Není definován.


 

StB - úvodní část


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 56

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2024 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.